ข่าวเด่น..ประเด็นร้อน

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบและประกาศให้ใช้วาระแห่งชาติเป็นเรื่อง ร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (วาระแห่งชาติฯ) ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนำวาระแห่งชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ขึ้นทะเบียน‘ต่างด้าว’ยังสับสน ขอทบทวนกฎหมายแรงงานครอบคลุม„

หลังมีการให้ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวครั้งใหญ่หนที่ผ่านมา การทำงานเริ่มเป็นระบบมากขึ้น แต่ก็มีช่องโหว่ที่หน่วยงานรัฐต้องแก้ไข ในความเห็นของ โรยทราย วงศ์สุบรรณ ที่ปรึกษาเครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านประชากรข้ามชาติ มองว่า สถานการณ์การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ยังมีแรงงานต่างด้าวที่ตกหล่นในการลงทะเบียน

ตรวจดีเอ็นเอ พิสูจน์ความเป็นไทย

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ทีมงานโครงการคุ้มครองสิทธิเด็กไร้ไร้สัญชาติ ( SCPP 2 ) และสำนักกฎหมายเพื่อการพิทักษ์สิทธิ มูลนิธิกระจกเงา ได้พาชาวบ้านมาหารือ นายจิตรกร คูสินไทย ปลัดอำเภอแม่ลาว เป็นกรณีที่ชาวบ้านในเกิดประเทศไทย แต่ตกหล่นจากทะเบียนราษฎร

ความรู้ที่ไม่มีพรมแดนกั้น บนความเคลื่อนไหวของกระบวนการทำงาน

ภาพวิถีชีวิตที่ชัดเจน รอยต่อของชุมชนหนึ่งไปอีกชุมชนหนึ่ง เมื่อพวกเราได้ลงไปสัมผัสในพื้นที่ ชุมชนและโรงเรียนตามหุบเขา ตำบลเสาหิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชายแดนไทย-พม่า ชุมชนที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าเขาลึกออกไป ดูเงียบและเวิ้งว้าง เส้นทางผ่านยังคงเป็นลำห้วยมากกว่าถนนมีหินขนาดเล็กขนาดใหญ่โผล่พ้นผืนน้ำและ

ตารางวิเคราะห์สัญชาติเบื้องต้น

ตารางนี้ อ้างอิงมาจาก กรมการปกครองซึ่งข้อมูลบุคคลที่อยากรู้ว่า ตนเองมีสถานะบุคคลเป็นอย่างไร สามารถขอสัญชาติไทยได้หรือไม่ สามารถที่จะ นำข้อมูลที่มีอยู่ของตนเอง และข้อมูลของ พ่อและแม่ มาตรวจสอบดู ซึ่งบอกได้ว่า ท่านสามารถขอสัญชาติไทยได้หรือไม่

รายงานการเข้าพบหน่วยงานต่างๆของภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล ระหว่างวันที่ 8-10 ก.ค. 2558

ตัวแทนเครือข่ายนำโดยนายสันติพงษ์ มูลฟอง ประธานเครือข่ายสถานะบุคคล เข้าพบและยื่นข้อเสนอให้ตัวแทนรัฐบาลเพื่อให้มีการเร่งรัดแก้ไขปัญหากรณีต่างๆที่เกี่ยวกับสิทธิและสถานะบุคคลของกลุ่มชาติพันธุ์และชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆ ที่สำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายสมเจตน์ โรจน์พัฒนกุลรักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน เป็นตัวแทนรับเรื่อง 

จากสองคูนร้อย…ปัญหาเด็กไร้รัฐในโรงเรียนที่รอวันแก้ไข

จากจุดเริ่มต้นปัญหาของเด็กชายแดงและเด็กชายสมปอง เด็กไร้รัฐไร้สัญชาติในโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง   
ต.แม่สาว  อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่   ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักเรียนไปจัดแสดงผลงานและประกวดสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ในงาน Asian Young Inventors Exhibition 2015 (AYIE) เมื่อวันที่ 20 -24 พฤษภาคม 2558  ที่ผ่านมา  ณ ศูนย์ประชุมกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย เหตุการณ์ในครั้งนั้น

เด็กไร้สัญชาติกว่าล้านคนเข้าไม่ถึงการศึกษา

เอ็นจีโอ และภาควิชาการ ผนึกกำลัง จัดเวทีเสวนา “ทบทวน 10 ปี นโยบายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย และก้าวต่อไปสู่การศึกษาเพื่อปวงชน” เปิดสถิติ เด็กไร้สัญชาติกว่าล้านคนในไทย ยังเข้าไม่ถึงระบบการศึกษา ระบุ นโยบายชัดแต่ปฏิบัติยังขัดข้อง ชี้หากทำได้ตามนโยบายจะป้องกันปัญหาการใช้แรงงานเด็กและค้ามนุษย์ได้

สรุปการเก็บข้อมูลเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติในโรงเรียนบ้านเด่น (ไร่ส้ม) อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

จากการเก็บข้อมูลเด็กและครอบครัวโรงเรียนบ้านเด่น (ไร่ส้ม) หมู่ที่ 8 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่   จากจำนวนทั้งหมด 51 ครอบครัว 168 คน แยกเป็นข้อมูลผู้ปกครอง  86 คน และข้อมูลเด็ก 82 คน  แบ่งแยกข้อมูลได้ 5 กลุ่มดังนี้..

ศูนย์ให้คำปรึกษา SCPP

นายแสง แสงยาอรุณ
มือถือ : 081-7062092
อีเมล์: saengya_aruns@hotmail.com
โทร.053 717098
เวลาทำการ จ-ศ 9.00 น.- 17.00 น.
 
นายสันติพงษ์  มูลฟอง
มือถือ  : 089-8516495
อีเมลล์ : luang-salween@hotmail.com
โทร. 053-618067
เวลาทำการ จ-ศ 9.00 น.- 17.00 น.
 
นางสาวอรกัญญา  สุขรัตน์ (แอน)
มือถือ: 086-1816195
อีเมล์ : sukharat.r@gmail.com
โทร. 053 737425
เวลาทำการ จ-ศ 9.00 น.- 17.00 น.