ข่าวเด่น..ประเด็นร้อน

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ เมืองโกตาบารู เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์เด็กไทยที่ไร้สัญชาติในมาเลเซีย ที่ส่วนหนึ่งเป็นลูกหลานผู้เห็นต่างจากรัฐ เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง เพื่อการให้สัญชาติไทยต่อไป ตามโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์ให้คำปรึกษา SCPP

นายแสง แสงยาอรุณ
มือถือ : 081-7062092
อีเมล์: saengya_aruns@hotmail.com
โทร.053 717098
เวลาทำการ จ-ศ 9.00 น.- 17.00 น.
 
นายสันติพงษ์  มูลฟอง
มือถือ  : 089-8516495
อีเมลล์ : luang-salween@hotmail.com
โทร. 053-618067
เวลาทำการ จ-ศ 9.00 น.- 17.00 น.
 
นางสาวอรกัญญา  สุขรัตน์ (แอน)
มือถือ: 086-1816195
อีเมล์ : sukharat.r@gmail.com
โทร. 053 737425
เวลาทำการ จ-ศ 9.00 น.- 17.00 น.