ข่าวเด่น..ประเด็นร้อน

by บุญญิสา เพ็งบุญมา
22 มีนาคม 2560 เวลา 17:45 น.
กสม. มีมติหยิบยกตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีนายชัยภูมิ ป่าแส เยาวชนชาวลาหู่ ถูกวิสามัญฆาตกรรม
ตามที่ปรากฏเป็นข่าวผ่านทางสื่อมวลชน กรณีเจ้าหน้าที่ทหารทาการวิสามัญฆาตกรรม นายชัยภูมิ
ป่าแส เยาวชนชาวลาหู่ เสียชีวิตบริเวณด่านตรวจบ้านรินหลวง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยทหารสังกัดกองร้อยทหารม้าที่ ๒ บก.ควบคุมที่ ๑
หน่วยเฉพาะกิจทหารม้าที่ ๕ ที่ตั้งจุดตรวจค้นยาเสพติดบริเวณด่านตรวจบ้านรินหลวง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และจับกุมนายพงศนัย แสงตะล้า พร้อมยาบ้าจำนวน ๒,๘๐๐ เม็ดนั้น

 

ศูนย์ให้คำปรึกษา SCPP

นายแสง แสงยาอรุณ
มือถือ : 081-7062092
อีเมล์: saengya_aruns@hotmail.com
โทร.053 717098
เวลาทำการ จ-ศ 9.00 น.- 17.00 น.
 
นายสันติพงษ์  มูลฟอง
มือถือ  : 089-8516495
อีเมลล์ : luang-salween@hotmail.com
โทร. 053-618067
เวลาทำการ จ-ศ 9.00 น.- 17.00 น.
 
นางสาวอรกัญญา  สุขรัตน์ (แอน)
มือถือ: 086-1816195
อีเมล์ : sukharat.r@gmail.com
โทร. 053 737425
เวลาทำการ จ-ศ 9.00 น.- 17.00 น.