ข่าวเด่น..ประเด็นร้อน

กอปศ.เร่งยกร่างพ.ร.บ.การปฐมวัยแห่งชาติ..ตั้งคณะกรรมการฯ-สำนักงาน คาดขึ้นกับสำนักนายกฯ ย้ำดูแลเด็กครอบคลุมทุกด้าน เตรียมประชุมระดมความเห็นเคาดเสนอครม.พ.ค.61

เด็กเกิดไทย ให้ถือว่าหลบหนีเข้าเมือง

หลากหลายชีวิตไม่มีสิทธิในการเลือกเกิด หลายคนเกิดในอเมริกาบางคนเกิดในพม่า แต่บางคนไปเกิดในแอฟริกา แต่สำหรับสังคมไทย เด็กที่เกิดในประเทศไทยสิทธิที่พึ่งได้นั้น ก็เป็นไปตามที่กฏหมายได้บัญญัติไว้ แปลกไหมที่กฏหมายบัญญัติให้เด็กที่เกิดในประเทศไทยเป็นผู้หลบหนีเข้าเมือง เพียงเพราะพ่อและแม่ไม่ใช่
คนไทย ติดตามความเคลื่อนไหวนี้ต่อ....
โดย Voice TV  http://youtu.be/JZnqtYehdjQ

คนพลัดถิ่น ผู้ลี้ภัยสงคราม

ตามแนวเขตชายแดนไทยพม่าของประเทศไทย มีค่ายผู้ลี้ภัยอยู่จำนวนมาก เหตุเพราะประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างภัยยังมีการสู้รบระหว่างชนกลุ่มน้อยกันรัฐบาลพม่า แม้มีหลายกลุ่มที่ทำข้อตกลงเจรจาระหว่างรัฐบาลพม่าก็ตาม ในอดีตที่มีการสู้รบกัน กลุ่มชนชาวกระเหรี่ยงตั้งถอยล่นมาอาศัยอยู่ตามแนวชายแดน หากสถานะการณ์การสู้รบรุนแรงมากขึ้นก็จะอพยพครอบครัวมาอาศัยอยู่ตามค่ายผู้ลี้ภัย หากสถานะการณ์สงบลงก็จะอพยพกลับไปทำมาหากินตามปกต

that lye is way bett

oZ21bPVD1OC

ทีมงานศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็กและชุมชน จ.แม่ฮ่องสอนเตรียมขนสิ่งของต่างๆที่ได้รับบริจาค เพื่อเดินทางเข้าไปยังชุมชนบ้านอุนู จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กๆไร้สัญชาติหมู่บ้านนี้มีโรงเรียนหลังเล็กๆอยู่ภายในชุมชน ชาวบ้านมีอาชีพเกษตรกรรม ทำไร ทำสวน จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของทีมงาน พบว่าหลายครอบ
ครัวเป็นกลุ่มชนเผ่าดั้งเดิมที่อาศัยติดแผ่นดิน หลายครอบครัวมีเอกสารที่ออกโดยกรมประชาสงเคาระห์ในสมัยนั้น (ทรชข.)
 

ศูนย์ให้คำปรึกษา SCPP

นายแสง แสงยาอรุณ
มือถือ : 081-7062092
อีเมล์: saengya_aruns@hotmail.com
โทร.053 717098
เวลาทำการ จ-ศ 9.00 น.- 17.00 น.
 
นายสันติพงษ์  มูลฟอง
มือถือ  : 089-8516495
อีเมลล์ : luang-salween@hotmail.com
โทร. 053-618067
เวลาทำการ จ-ศ 9.00 น.- 17.00 น.
 
นางสาวอรกัญญา  สุขรัตน์ (แอน)
มือถือ: 086-1816195
อีเมล์ : sukharat.r@gmail.com
โทร. 053 737425
เวลาทำการ จ-ศ 9.00 น.- 17.00 น.