ข่าวเด่น..ประเด็นร้อน

คณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว มีมติเห็นชอบในหลักการกำหนดเงื่อนไขให้ อัตราส่วนภาครัฐ รัฐวิสาหกิจจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นผู้ประสานงานด้านภาษา เมียนมา ลาว กัมพูชา ตามความจำเป็นเหมาะสม ให้เอกชนที่มีลูกจ้าง 100 คน จ้างได้ไม่เกิน 1 คน พร้อมปลดล็อคบุคคลไร้สัญชาติไทย พื้นที่สูงได้ทำงานทุกประเภท เตรียมออกร่างประกาศสำนักนายกฯ เข้า ครม.พิจารณา

 

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ที่ศูนย์บริการประชาชน บริเวณสำนักงาน ก.พ. กลุ่มมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล (คสบ.) นำโดยนายสันติพงษ์ มูลฟอง ประธาน คสบ. ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่านนางสุปราณี จันทรัตนวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน  เพื่อให้ช่วยแก้ปัญหาบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ

พระ และน้องๆ เยาวชนไร้สัญชาติ กับการเดินทางตามหาความฝัน เพื่อเป็นคนไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย ความล่าช้า คือความไม่เป็นธรรม จึงต้องเดินทางจากบ้านป่า บนดอยสูง เพื่อมาพบผู้ใหญ่ที่ใจดี ให้ช่วยเหลือ ติดตามเร่งรัดการกำหนดสถานะบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมาย @ สำนักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร 14 มิถุนายน 2559

สถานบุคคลกับสิทธิบนความเท่าเทียม ทุกชีวิตต้องการหลักประกันความเป็นอยู่ที่­มั่นคง "ฅนไม่เท่ากัน" ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร   อาหมี่ กลุ่มละครชุมชนกั๊ฟไฟ

เครือข่ายเยาวชนไร้สัญชาติ ยื่นหนังสือบอกเรื่องราวการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีต่อคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ขอให้ กสม.ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา โดยการด่วน..ขอยื่นหนังสือวันนี้ ที่นี่..เพราะเดินทางไปออกนอกพื้นที่ไม่ได้ #SCPP

Pages