ข่าวเด่น..ประเด็นร้อน

วันนี(29 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่า นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อัครราชทูตที่ปรึกษาของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา เดินทางเข้ากระทรวงมหาดไทย เพื่อเข้าหารือกับนายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นการภายใน โดยใช้เวลาในการหารือกว่า 1 ชั่วโมง

ต่อมาพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เผยว่าได้รับรายงานจากปลัดมหาดไทย ทางอูปทูตสหรัฐเข้ามาหารือในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลการดูแลบุคคลตามแนว ชายแดน หรือบุคคลไร้สัญชาติ ว่าได้รับการดูแลเป็นอย่างไร เช่น ในเรื่องของการรักษาพยาบาล หรือการศึกษา แม้ว่าบุคคลเหล่านี้จะไม่ได้มีสัญชาติไทย หรือบัตรรับรองถิ่นที่อยู่ ซึ่งทางนายปีเตอร์ ได้รับทราบข้อมูล ก็ได้ให้การชื่นชมนโยบายของรัฐบาลไทยในการแก้ปัญหาเหล่านี้

ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้รับรายงานการหารือถึงสถานการณ์ทางการเมืองของไทยต่อจากนี้หรือไม่ รมว.มหาดไทย กล่าวว่า ไม่ได้มีหารือในเรื่องนี้.

25 ส.ค. 2559 รายงานข่าวแจ้งว่า มูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติต่อชนเผ่า พื้นเมืองชาวมานิ โดยมีความพยายามจับกุมโดยพลการต่อชนเผ่ามานิข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมายขณะเข้าร่วมประชุมกับ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ทางเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองภาคใต้ได้จัดส่งหนังสือร้องเรียนเร่งด่วนถึงผู้แทนพิเศษ องค์การสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง และคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องการขจัดการเลือกปฏิบัติ ทางเชื้อชาติ เพื่อทางองค์การสหประชาชาติหามาตรการฉุกเฉินที่จะช่วยยุติการคุกคามชนเผ่าพื้นเมืองชาวมานิที่อ่อนไหว และต้องได้รับการคุ้มครองจากหน่วยงานรัฐทุกหน่วยรวมทั้งการติดตามจับกุมโดยพลการเนื่องจากการไร้สัญชาติ เนื่องจาก ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีในอนุสัญญาการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและให้การรับรองในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิชน เผ่าพื้นเมือง  

 

พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเร่งรัดโครงการกำหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา ให้ได้รับการรับรองสิทธิความเป็นคนสัญชาติไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อเข้าสู่สิทธิในสวัสดิการของรัฐได้อย่างเสมอภาคเช่นเดียวกับคนไทย ซึ่งจะทำให้คนเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นกำลังของสังคม

ผู้บริหารโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา จังหวัดเชียงราย ยินยอมจ่ายค่าชดเชยให้กับครอบครัวเด็กนักเรียนที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ จากเหตุไฟไหม้หอพัก เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมารายละ 1 แสนบาท หลังผู้ปกครองออกมาเรียกร้องหลายครั้ง ‪#‎ThaiPBS‬

https://www.youtube.com/watch?v=dp9z-iTE_Io&feature=youtu.be

วันนี้ (11 ก.ค. 59) นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินโครงการกำหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติ ประจำปี 2558 เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนทั้งในและนอกระบบการศึกษาที่ไม่ มีสัญชาติหรือสถานะทางทะเบียนเพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิทางการศึกษา และการประกอบอาชีพภายหลังจากสำเร็จการศึกษา เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีความห่วงใยต่อนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสัญชาติหรือสถานะบุคคลทางทะเบียน

Pages