ข่าวเด่น..ประเด็นร้อน

สื่อบทเพลงสร้างสรรค์ บอกผ่านเรื่องราวของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ จาก 11 ศิลปิน 11 บทเพลง ของโครงการคุ้มครองสิทธิเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ SCPP2 จัดทำโดยกลุ่มละครชุมชนกั๊บไฟ 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดประเภทงานที่คนต่างด้าวอาจขอรับใบอนุญาตเพื่อทํางานตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก เปิดเผยถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนสิทธิด้านสุขภาพให้แก่กลุ่มบุคคลไร้สถานะ ว่า แม้ที่ผ่านมาภาครัฐได้จัดตั้งกองทุนให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข สำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ จำนวน 457,409 คน และขยายเพิ่มอีกราว 2 แสนคน โดยให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขต่างๆ แต่ทุกวันนี้ก็ยังมีกลุ่มบุคคลไร้สถานะตกค้างอยู่อีกจำนวนหนึ่ง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้สิทธิด้านการศึกษาไว้ หรือเรียกว่ากลุ่ม G (จี) มีประมาณ 6-7 หมื่นคน

 

แหล่งที่มาข่าว : http://www.matichon.co.th/news/316640

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายยอด ปอง บุคคลไร้สัญชาติ กลุ่มชาติพันธ์ดาราอั้ง เดินเท้าตั้งแต่เวลา 06.00น. จากมหาวิทยาลัยบูรพา มีเป้าหมายไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่โรงพยาบาลศิริราชในวันพรุ่งนี้  คนไร้สัญชาติ เดินเท้าจากจังหวัดชลบุรี ไปยังกรุงเทพมหานคร ส่วนหนึ่งเพื่อต้องการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขกฎหมายการทำงานของคนไร้สัญชาติในประเทศไทย ที่ยังจำกัดเฉพาะกลุ่มอาชีพ

ทวงสิทธิ์พลเมืองไทยที่หายไปของนิตยาและต๋าเหมย 
คลิบข่าว ตอนที่ 1 : https://youtu.be/ysqak0khQCw
คลิบข่าว ตอนที่ 2 : https://youtu.be/BLZtL4XvlnA    
คลิบข่าว ตอนที่ 3 : https://youtu.be/iL4P0U-O1qY
คลิบข่าว ตอนที่ 4:  https://youtu.be/sH7Kd2c4dOo   
คลิบข่าว ตอนที่ 5: https://youtu.be/_BB-ooVydtg   
คลิบข่าว ตอนที่ 6: https://youtu.be/FAOIXBxrOYg

Pages