ข่าวเด่น..ประเด็นร้อน

18 มี.ค. 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 มี.ค. ที่ด่านตรวจบ้านรินหลวง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ทหารจาก ร้อย.ม.2.บก.ควบคุมพื้นที่ 1 ฉก.ม.5 ร่วมกับ ชสท.ที่ 5 กกล.ผาเมือง ได้กระทำการวิสามัญ ชัยภูมิ ป่าแส นักกิจกรรมชาวลาหู่ อายุ 17 ปี ซึ่งเป็นผู้โดยสารรถคันดังกล่าว โดยนั่งด้านข้างคนขับ

กระตุ้นเข้าใจขอสัญชาติ ต่างด้าวจบ ป.ตรี มีจุดอ่อน

ความคืบหน้าล่าสุดของการขอสัญชาติไทย ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันพรุ่งนี้(13 มี.ค.2560) รายงานโดย รังสี(ัหนุ่ม) ลิมปิโชติกุล ฅนไร้รากเหง้า เรียนจบปริญญาตรีสามารถขอสัญชาติไทย

Cr.Stateless Child

7 มีนาคม 2560 
นี่อาจเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดของเด็กๆไร้เดียงสาเหล่านี้ แต่ในเวลาอีกเพียงไม่กี่ปีข้างหน้าเด็กน้อยเหล่านี้ ก็อาจจะต้องเริ่มเรียนรู้ความจริงที่เจ็บปวด ในวันที่ก้าวเข้าสู่วัยเรียน จะเป็นวันที่เด็กๆ เหล่านี้ ค้นพบว่าพวกเขามีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนกับเพื่อนๆ ในห้องเรียนเดียวกัน เพราะเด็กเหล่านี้จะไม่มีทั้งนามสกุลและสัญชาติ และความแปลกแยกกับเพื่อนร่วมห้องก็จะเกิดขึ้นทันที
ประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกรมการปกครองเกี่ยวกับการขอสัญชาติไทย
มีหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๓๙๙๓ ลงวันที่ ๒๘ ก.พ.๒๕๖๐
ยกเลิกประกาศ มท.ฉบับวันที่ ๒๖ ก.ย.๒๕๕๕ วันที่ ๑๑ มิ.ย.๒๕๕๘ และประกาศ ปค. ฉบับวันที่ ๑ ก.ค.๒๕๕๘ 
โดยกำหนดเงื่อนไขใหม่ กระบวนการพิจารณาใหม่ ถ้าผู้ยื่นคำร้องขอสัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ให้เป็นอำนาจของนายอำเภอ

Pages