ข่าวเด่น..ประเด็นร้อน

กระตุ้นเข้าใจขอสัญชาติ ต่างด้าวจบ ป.ตรี มีจุดอ่อน

ความคืบหน้าล่าสุดของการขอสัญชาติไทย ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันพรุ่งนี้(13 มี.ค.2560) รายงานโดย รังสี(ัหนุ่ม) ลิมปิโชติกุล ฅนไร้รากเหง้า เรียนจบปริญญาตรีสามารถขอสัญชาติไทย

Cr.Stateless Child

7 มีนาคม 2560 
นี่อาจเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดของเด็กๆไร้เดียงสาเหล่านี้ แต่ในเวลาอีกเพียงไม่กี่ปีข้างหน้าเด็กน้อยเหล่านี้ ก็อาจจะต้องเริ่มเรียนรู้ความจริงที่เจ็บปวด ในวันที่ก้าวเข้าสู่วัยเรียน จะเป็นวันที่เด็กๆ เหล่านี้ ค้นพบว่าพวกเขามีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนกับเพื่อนๆ ในห้องเรียนเดียวกัน เพราะเด็กเหล่านี้จะไม่มีทั้งนามสกุลและสัญชาติ และความแปลกแยกกับเพื่อนร่วมห้องก็จะเกิดขึ้นทันที
ประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกรมการปกครองเกี่ยวกับการขอสัญชาติไทย
มีหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๓๙๙๓ ลงวันที่ ๒๘ ก.พ.๒๕๖๐
ยกเลิกประกาศ มท.ฉบับวันที่ ๒๖ ก.ย.๒๕๕๕ วันที่ ๑๑ มิ.ย.๒๕๕๘ และประกาศ ปค. ฉบับวันที่ ๑ ก.ค.๒๕๕๘ 
โดยกำหนดเงื่อนไขใหม่ กระบวนการพิจารณาใหม่ ถ้าผู้ยื่นคำร้องขอสัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ให้เป็นอำนาจของนายอำเภอ
"ความฝันของ ตะชิ หนุ่มวัย 21 ปี ชาวปกาเกอะญอ คนนี้คงไม่แตกต่างจากเพื่อนๆ ในห้องเรียนแห่งนี้ ตะชิ กำลังรอวันที่จะเป็นบันฑิตใหม่เต็มตัว และเริ่มชีวิตการทำงานในอีกสองปีข้างหน้า ปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาควรจะเป็นหลักประกันที่ดีว่าว่าตะชิจะมีงานทำอย่างแน่นอน แต่สิ่งเดียวที่กำลังขวางกั้นตะชิกับความฝัน คือความจริงที่ว่าเขาเป็นคนไร้สัญชาติ
 
ความจริงที่เจ็บปวดสำหรับตะชิก็คือ หน่วยงานส่วนใหญ่มักเลือกรับเฉพาะบุคคลที่มีสัญชาติไทย แม้แต่ งานด้านกสิกรรม และการเลี้ยงสัตว์ ก็ยังเป็นอาชีพที่สงวนให้กับคนไทย ยิ่งหน่วยงานราชการด้วยแล้ว มีข้อกำหนดไว้ชัดเจนว่า ผู้ที่จะสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการได้ ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้นนี่คือฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนตะชิมาโดยตลอด เขารู้ดีว่าถึงแม้จะเรียนด้วยความตั้งในแค่ไหน ในวันที่เขาก้าวออกจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ไม่มีหลักประกันอะไรเลยว่าจะมีใครรับเข้าทำงาน"
 
 
 
 

Pages