ข่าวเด่น..ประเด็นร้อน

ในขอบแดนประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ที่เป็นเขตแดนระหว่างประเทศไทยและพม่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังคงมีหมูบ้าน
จำนวนมากที่ยากต่อการเข้าถึง หลายชุมชนสามารถเดินทางไปยังที่ทำการอำเภอไม่ไกลมาก แต่ยังมีหลายชุมชนต้องใช้เวลาเดินทาง
มากกว่า 8-10 ชั่วโมง เพื่อไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานชายการต่างๆ ซึ่งเป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่าขั้นตอนในการยื่นคำร้อง คำขอ
ต่างๆเพื่อขอพิสูจน์สถานะภาพบุคคลนั้น มีกระบวนการที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน ต้องเดินทางไปมาระหว่างชุมชนและอำเภอนับครั้งไม่ถ้วน

Pages