ข่าวเด่น..ประเด็นร้อน

กระทรวงแรงงาน เผย 9 ศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรปราการ เชียงราย ตาก ระนอง เชียงใหม่ นครสวรรค์ และสงขลา โดยกลุ่มที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้างไปจ่ายเงินค่าธรรมเนียมเอกสารรับรองบุคคล (CI) และใบอนุญาตทำงานได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เซเว่น อีเลฟเว่น) ได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคมนี้ โดยจะนัดคิวให้ไปที่ศูนย์บริการฯ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

หนังสือเวียนมหาดไทยเรื่อง การแก้ไขปัญหาบุคคลที่มีเลขประจำตัวประชาชน 2 หมายเลข

 

การสัมมนาปัญหากฏหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิความเป็นพลเมืองไทย   #แหล่งที่มา ข่าว3มิติ

           หนังสือสั่งการสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง บอกแนวทางปฏิบัติการขอคืนรายการบุคคลของชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพันธุ์ หรือบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 0-89 ที่ถูกจำหน่าย

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ เมืองโกตาบารู เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์เด็กไทยที่ไร้สัญชาติในมาเลเซีย ที่ส่วนหนึ่งเป็นลูกหลานผู้เห็นต่างจากรัฐ เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง เพื่อการให้สัญชาติไทยต่อไป ตามโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Pages