ข่าวเด่น..ประเด็นร้อน

หนังสือเวียนมหาดไทยเรื่อง การแก้ไขปัญหาบุคคลที่มีเลขประจำตัวประชาชน 2 หมายเลข

 

การสัมมนาปัญหากฏหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิความเป็นพลเมืองไทย   #แหล่งที่มา ข่าว3มิติ

           หนังสือสั่งการสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง บอกแนวทางปฏิบัติการขอคืนรายการบุคคลของชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพันธุ์ หรือบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 0-89 ที่ถูกจำหน่าย

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ เมืองโกตาบารู เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์เด็กไทยที่ไร้สัญชาติในมาเลเซีย ที่ส่วนหนึ่งเป็นลูกหลานผู้เห็นต่างจากรัฐ เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง เพื่อการให้สัญชาติไทยต่อไป ตามโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 วันนี้ (9 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการดำเนินการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่พักอาศัยในประเทศมาเลเซีย แต่ไม่มีเอกสารยืนยันเป็นสัญชาติไทยมาหลายสิบปี ทำให้เป็นบุคคลไร้สัญชาติ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพิสูจน์เพื่อให้สัญชาติไทยแก่บุคคลดังกล่าว ทำให้ชาวไทยที่อาศัยอยู่มาเลเซียหลายกลุ่มต่างมีความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงหวงใยประชาชนคนไทยตลอดมา

Pages