คนชายขอบ

ความคืบหน้าของการช่วยเหลือ น้องทั้งสอง คือ น้องแดง และ น้องสมปอง เดินทางไป มาเลเซีย

เป็นเรื่องราวความคืบหน้าของการให้การช่วยเหลือน้องทั้งสอง คือน้องแดงและน้องสมปอง สืบเนื่องมาจาก ครูต้น ประวิทย์ ฟองมูล เป็นครูที่โรงเรียนแม่ฮ่าง อำเภอ แม่อาย ได้ส่ง message มาทาง panpage stateless4child.net ถึงปัญหาของทางทั้งสอง ที่ติดปัญหาในการเดินทางไปแข่งขันต่อที่มาเลเซีย นี้คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ ทางโครงการคุ้มคร้องเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ ใด้เริ ่มประสานงานคนที่เราคิดว่าจะช่วยได้....ความคืบหน้าของการให้ความช่วยเหลือ

ชนเผ่าลาหู่ (LAHU) สวดมนต์ ขอพรเพื่อชีวิต เพลงคือความเป็นเผ่าพันธุ์

เผ่าลาหู่ หรือที่คนทั่วไปรู้จักว่า มูเซอ มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในจีนและธิเบต ประมาณ พ.ศ. 2383 มีหมู่บ้านลาหู่ตั้งอยู่ในแคว้นเกงตุงของพม่า และราวพ.ศ.2423 เข้ามาอยู่แถวอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ชนเผ่าลาหู่ใน ประเทศไทย จำแนวกออกเป็น 2 กลุ่ม 5 พวก ดังนี้กลุ่มลาหู่นะหรือลาหู่ดำ แบ่งเป็น 3 พวก...

อย่าละเลยแรงงานเถื่อน

   ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ลำบาก ส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องอามิสสินจ้างและเงินค่านายหน้าที่มีมูลค่าต่อปี มหาศาล อีกทั้งไทยเป็นประเทศเติบโตทางด้านเศรษฐกิจมีความต้องการแรงงานอย่างมาก แต่แรงงานไทยส่วนใหญ่ก็ผันตัวไปเป็นลูกจ้างในโรงงาน ทำให้แรงงานในหลายธุรกิจขาดแคลน

กรุงจ่อ เวียงแหง ดินแดนที่ลี้ลับ และสวยงาม

ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านผมมาได้เดินทางไป อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นอำเภอที่มีอานาบริเวณทางตอนเหนือติดชายแดนพม่า(ด่านหลักแต่งปัจจุปันปิด) ทางตะวันตกติด อ.ปาย ทางตะวันออกติดพื้นที่ อ เชียงดาว เอ๋ หลายท่านคง งง และ ไม่เชื่อว่า มีอำเภอนี้ด้วยเหรอ