2 ปีบังคับใช้ พ.ร.บ.คนไร้ที่พึ่งยังมีช่องว่าง

 
by พรทิพย์ โม่งใหญ่
7 เมษายน 2560 เวลา 19:38 น.
 
มูลนิธิอิสระชนแถลงสถานการณ์คนใช้ชีวิตในที่สาธารณะเพิ่มขึ้น ปัจจัยผลพวงจากเศรษฐกิจและการเมืองไทย โดย พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 กำหนดยามต้องมีวุฒิขั้นต่ำ  ส่งผลให้ผู้ชายที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดตกงานหรือลาออกมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10  
 
สถานการณ์คนเร่ร่อนปี 2559   สถานการณ์ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ประจำปี 2559   สำรวจโดย มูลนิธิอิสรชน ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  พบว่า มีผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ  รวม ,455 คน  แบ่งเป็นชาย 2,112 คน หญิง 1,374 คน  โดยเขตพระนครยังคงมีผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะสูงที่สุดคือ  604 คน  
 
ปัจจัยหลักของผู้ใช้ชีวิตสาธารณะมาจากภาวะเศรษฐกิจและการเมือง และอีกปัจจัยหนึ่ง การบังคับใช้ พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ทำให้ผู้ชายจากต่างจังหวัดเพื่อสมัครงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะเพิ่มขึ้นร้อยละ  10 ของเพศชาย เนื่องจากระดับวุฒิการศึกษา และรายได้ที่ถูกหักค่าชุด ค่าห้องเหลือเพียง 1,100-1,500 บาท และบางคนถูกบริษัทยึดบัตรประชาชน โดยอ้างว่าเป็นหลักฐานค้ำประกัน 
 
นับตั้งแต่ปี 2557 พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ประกาศบังคับใช้ ซึ่งระบุการช่วยเหลือบุคคลไร้ที่พึ่ง ให้ได้รับรัฐสวัสดิก แต่หลักปฎิบัติงานยังมีจุดอ่อน คือเจ้าหน้าที่รัฐ มีทัศนคติเป็น สวัสดิการที่รัฐให้ ซึ่งหากกระทำตาม มาตรา16 กำหนดให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของรัฐเข้าถึงการคุ้มครองนอกและในราชการ
 
ตลอดเวลา 2 ปีการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ทางมูลนิธิระบุว่าเพิ่งเห็นเป็นรูปธรรมในช่วง 6เดือนปลายปี 2559  ซึ่งทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ด้วางแผนรูปแบบการทำงาน โดยตั้งเป้าปลายปี 2560 จะสร้างศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่ในทุก 77 จังหวัด จังหวัดละ 1 ศูนย์ และบริหารจัดการโดยจังหวัด ซึ่งเป็นแนวทางที่ดี ที่จะสามารถผลักดันให้คนที่อาศัยในพื้นที่สาธารณ ถูกผลักดันกลับสู่ครอบครัว  
 
2017-04-11