ไร้แววขยายเวลา! จดทะเบียนแรงงานต่างด้าววันสุดท้าย ทะลักห้างเซียร์

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 31 มีนาคม ที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ได้เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ เพื่อให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าว ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว และเมียนมา มาขึ้นทะเบียนต่อใบอนุญาตการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระหว่าง 5 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2561 มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เดินทางมาขึ้นทะเบียนในวันสุดท้ายอย่างแน่นขนัด ซึ่งทางกระทรวงแรงงาน ยืนยันว่า จะไม่มีการขยายเวลาให้อีกแล้ว

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 31 มีนาคม ที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ได้เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ เพื่อให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าว ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว และเมียนมา มาขึ้นทะเบียนต่อใบอนุญาตการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระหว่าง 5 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2561 มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เดินทางมาขึ้นทะเบียนในวันสุดท้ายอย่างแน่นขนัด ซึ่งทางกระทรวงแรงงาน ยืนยันว่า จะไม่มีการขยายเวลาให้อีกแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต แออัดไปด้วยแรงงานต่างด้าว โดยสามารถรองรับการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวได้วันละ 2,000 คน แต่ปัจจุบันซึ่งถือเป็นโค้งสุดท้ายของการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว มีนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนที่นี่ กว่า 4,000 คนต่อวัน

ซึ่งทางศูนย์ฯ ไม่สามารถรองรับได้ และทำได้แค่รับขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่มีการลงทะเบียนจองเอาไว้แล้วเท่านั้น สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้มีการจองล่วงหน้า ทางศูนย์ทำได้แค่ให้ลงทะเบียนแจ้งความจำนงไว้ในระบบออนไลน์เท่านั้น หากเลยกำหนดเวลาไปแล้วและตรวจพบว่ามีการจ้างแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติอย่างผิดกฎหมาย ก็จะต้องถูกดำเนินคดีทุกราย นายจ้างจะมีโทษปรับเป็นเงิน 10,000 – 100,000 บาท ต่อแรงงานต่างด้าว 1 คน ส่วนแรงงานต่างด้าว ก็จะถูกปรับเป็นเงิน 2,000 – 50,000 บาทต่อคน

แหล่งข่าว : https://www.prachachat.net/economy/news-138170