"แรงงาน ลุยตรวจค้ามนุษย์ อ.แม่สอด พบใช้แรงงานเด็กผิดกม."

 
          "กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่งชุดเฉพาะกิจฯ ลุยตรวจสถานประกอบกิจการ อ.แม่สอด จ.ตาก พบนายจ้างใช้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ทำงาน แจ้งความดำเนินคดีทันทีพร้อมย้ำนายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย ฝ่าฝืนมีโทษหนักปรับขั้นต่ำ 4 แสน ต่อลูกจ้างหนึ่งคน"
 
 
 
 
          "  นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 กสร.ส่งชุดเฉพาะกิจคุ้มครองแรงงานเข้าตรวจสถานประกอบกิจการใน อ.แม่สอด จ.ตาก ตามนโยบายของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานพบสถานประกอบกิจการเย็บผ้าจำนวน 3 แห่ง ปฏิบัติไม่ถูกต้องในเรื่อง การจ้างแรงงานเด็กเข้าทำงานโดยสถานประกอบกิจการ 2 แห่ง มีการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีทำงานและอีก 1 แห่ง ไม่แจ้งการจ้างแรงงานเด็ก ทั้งนี้พนักงานตรวจแรงงานได้แจ้งความดำเนินคดีกับนายจ้างทั้ง 3 รายที่ สภ.แม่สอด เรียบร้อยแล้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23กุมภาพันธ์ 2560 ได้เพิ่มอัตราโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กโดยมีโทษต่ำสุดปรับตั้งแต่ 400,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท จำคุกไม่เกิน 2 ปี ถึงไม่เกิน 4 ปี ต่อลูกจ้างหนึ่งคน หรือทั้งปรับทั้งจำ ซึ่งเป็นโทษที่มีอัตราสูงจึงขอเตือนนายจ้าง ประกอบการให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ กองคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 7170, 0 2246 6389 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 10 พื้นที่ นักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือที่สายด่วน 1546"
 
 
 
 

 

 

 

แหล่งที่มา : http://www.nationtv.tv/main/content/social/378550937/

2017-06-07