"แรงงานเด็กข้ามชาติได้สิทธิเรียนในไทย"

             "ปัญหาแรงงานเด็กข้ามชาติ ยังคงเป็นประเด็นที่ประเทศไทยยังถูกจับตาจากนานาชาติ แม้หลายปีที่ผ่านมารัฐบาลไทยทุกยุคสมัยต่างพยายามลบภาพการใช้แรงงานเด็ก ทั้งในส่วนนโยบายและการออกกฎหมายห้ามใช้แรงงานเด็ก ตลอดจนการให้สิทธิด้านการศึกษากับเด็กเหล่านี้ ไปติดตามได้จากรายงาน"
 
 
 
 
             "สมพงษ์ สระแก้ว ผู้ผลักดันแรงงานเด็ก โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติที่ติดตามพ่อแม่มาทำงานในภาคอุตสาหกรรมประมง ให้ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาของไทยตลอด 13 ปี สามารถนำเด็กเข้าโรงเรียนได้แล้วถึง 2,500 คน ทว่าการเข้าสู่ระบบนี้เป็นเรื่องยากมากในช่วงแรกๆ เพราะแรงต้านจากผู้บริหารสถานศึกษาที่มีทัศนคติด้านลบกับเด็กเมียนม่าและกัมพูชา และที่สำคัญคือพ่อแม่ของเด็กเข้าใจผิดพลาดว่าลูกๆ ไม่สามารถเรียนที่ประเทศไทยได้การช่วยเด็กจำนวนไม่น้อยให้ได้เรียนหนังสือ แต่สมพงษ์ก็พูดไม่ได้เต็มปากว่า หมดสิ้นแรงงานเด็กแล้ว เพราะเชื่อว่ายังมีเด็กที่เคลือบแฝงทำงานอยู่ และไม่เพียงแค่ภาคการประมงเท่านั้น แต่ยังมีในเกือบทุกอุตสาหกรรม ซึ่งหลังจากนี้ก็จะลงพื้นที่ค้นหาเด็กในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มต่อไปการค้นหาแรงงานเด็กข้ามชาติดูเหมือนจะท้าท้ายมากขึ้นค่ะ เพราะไทยได้ออกกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีทำงานการประมง ทำให้แรงงานข้ามชาติเปลี่ยนวิถีทำงานจากทำที่โรงงาน มาเป็นรับงานมาทำที่บ้าน หมายความว่าการค้นหาแรงงานเด็กก็ยากตามไปด้วย
 
 
Tag : #แรงงานข้ามชาติ#แรงงาน#สิทธิ#เรียน"
 
 
 
 
2017-06-13