เอกอัครราชทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย และคณะเยี่ยมบุคคลไร้สัญชาติ กะเหรี่ยงคอยาว ที่บ้านห้วยปูแกง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

เอกอัครราชทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย และคณะเยี่ยมบุคคลไร้สัญชาติ กะเหรี่ยงคอยาว ที่บ้านห้วยปูแกง และเยี่ยมชมกระบวนการให้สัญชาติ ที่สำนักทะเบียน ที่ว่าการอ.เมืองแม่ฮ่องสอน
 
เช้าวันนี้(31 ตค.) นายสเตฟฟาน เฮอร์สตรอม (Staffan Herstrom) เอกอัครราชทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย พร้อมภริยาและคณะเดินทางไปเยี่ยมบุคคลไร้สัญชาติ กะเหรี่ยงคอยาว ที่บ้านห้วยปูแกง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว ของ จ.แม่ฮ่องสอน
บ้านห้วยปูแกง มีประชากรกะเหรี่ยงคอยาว 50 ครัวเรือนจำนวน 202 คน ส่วนใหญ่อพยพมาจากประเทศเมียนมานานกว่า 30 ปี บางส่วนมาจากพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ มีผู้ได้สัญชาติไทยแล้ว 38 คน ไร้สัญชาติ 164 คน อยู่ระหว่างการยื่นคำขอสถานะเป็นผู้มีสัญชาติไทย กว่า 20 คน
จากนั้น เดินทางเยี่ยมชมการทำงานด้านการให้สถานะแก่บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ด้านการจัดทำทะเบียนประวัติ การออกบัตร และกระบวนการให้สัญชาติ ที่สำนักทะเบียน ที่ว่าการอ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ช่วงบ่ายเอกอัครราชทูตสวีเดน ประจำประเทศไทยและคณะ เดินทางไปเยี่ยมอดีตนักเรียนไร้สัญชาติ ที่โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อสอบถามความเปลี่ยนแปลงภายหลังที่ที่ได้รับสัญชาติไทย ซึ่งเด็กหลายคนบอกว่า การไม่มีสัญชาติไทยทำให้เสียโอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษาและสิทธิต่างๆ เมื่อได้สัญชาติไทยแล้ว จึงรวมตัวกับเพื่อนๆ เพื่อช่วยเหลือน้องๆไร้สัญชาติ โดยให้ความรู้ในการขอสถานะเป็นผู้มีสัญชาติไทย/ 
ข่าวโดย : วาสนา ข่าว / ศรชัย ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.แม่ฮ่องสอน 
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน 
2017-11-01