เผยคนไทยมองคนชายขอบเพียงเป็นผู้ลักลอบเข้าเมือง

Primary tabs

 

 
              ผอ.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล เผยผลการศึกษาระบุคนไทยไม่รู้สึกทุกข์ใจกับคนชายขอบ เพียงแค่สงสาร มองเป็นผู้ลักลอบเข้าเมืองมากกว่าด้านสิทธิมนุษยชน ขณะที่ “ธีรยุทธ บุญมี” ชี้การติดยึดเรื่องชนชั้นทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาคนชายขอบได้
 
              สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมวิชาการประจำปี “ประชากรและสังคม 2555”  ยกประเด็นเรื่องประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย เพื่อทำความเข้าใจถึงปรากฏการณ์ความไม่เป็นธรรมที่คนชายขอบเผชิญ
 
              รศ.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวว่า วันนี้มีข้อเสนอระบุว่าคนไทยไม่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจต่อความทุกข์ที่กลุ่ม คนชายขอบต้องเผชิญ รู้สึกเพียงแค่สงสาร แต่ลืมไปว่าคนเหล่านั้นมีชีวิตจิตใจ มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สังคมดูเหมือนว่าจะรับมือกับความไม่เป็นธรรมด้วยการทนต่อสถานการณ์ที่เกิด ขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงเรื่องความเป็นธรรมของสังคมไทยที่ยังไปไม่ถึงไหน มีการจัดการกับผู้ลี้ภัยที่เป็นคนชายขอบในฐานะผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย มากกว่ามุมมองด้านสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ยังมีประเด็นน่าสนใจอีก เช่น การผลักให้ผู้สูงอายุไปเป็นคนชายขอบ การตีตราชายรักชาย ผู้ใช้ยาเสพติด ผู้รับงานไปทำที่บ้าน แม่เลี้ยงเดี่ยว คนจน เป็นต้น
 
               ส่วนนายธีรยุทธ บุญมี ผู้อำนวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวปาฐกถาว่า หากเรายังยึดความเป็นส่วนกลาง ให้ความสำคัญกับส่วนกลางมากไป เราก็จะละเลยส่วนภูมิภาค หรือแม้กระทั่งปัญหาพรมแดน เกิดจากการที่เราไปให้ความสำคัญเรื่องชายแดน เขตแดน ซึ่งบางทีแทบไม่รู้ตัวว่าการเสียพรมแดนหมายถึงอะไร ในความเป็นจริงโลกนี้เปลี่ยนไปเรื่องของธรรมชาติที่จะทำให้เราเสียพรมแดน อยู่ทุกวัน แต่เราไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่เห็น สิ่งที่เชื่อ ยึดติด จึงขอให้เปลี่ยนวิธีคิดเรื่องเดิม ๆ ลดอคติ อย่างการเหยียดคนเป็นเอดส์ คนชายขอบ คนติดยา เป็นต้น การให้ความสำคัญกับส่วนกลางอาจจะใช้ได้กับในยุคอดีต แต่วิธีคิดในยุคใหม่บางทีก็ใช้ไม่ได้แล้ว สิ่งใดที่เป็นทิศทางเดียวบางครั้งก็ไม่จำเป็นเพราะปัจจุบันมีหลากหลาย ข้อมูลข่าวสารเป็นสังคมเน็ตเวิร์กไม่ได้เป็นชนชั้นเหมือนในอดีต ข้อมูลข่าวเคลื่อนตัวตามเครือข่ายเน็ตเวิร์ก แต่ในอดีตข้อมูลข่าวสารเคลื่อนตามชนชั้น ขอเตือนสติหากคนยังคิดเหมือนอดีตติดยึดเรื่องชนชั้น ปัญหาชายขอบก็จะยังอยู่กับเราตลอดไป.-327(322)