เด็กเร่ร่อน

Primary tabs

 

เด็กเร่ร่อน
 
เลาะเลียบคลองผดุง
ตุลย์ ณ ราชดำเนิน tulacom@gmail.com
 
                ข้อมูล จากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ระบุว่า ปัจจุบันสังคมไทยมีเด็กเร่ร่อนจรจัดประมาณ 30,000 คน ล้วนตกอยู่ในสถานะการที่น่าเป็นห่วงในการถูกชักจูงให้เดินทางผิด ล้วนไม่เกิดผลดีต่อคุณภาพชีวิตของตนเองและประเทศในอนาคต นั่นอาจจะเป็นเพราะเห็นว่า ตัวเลขของเด็กกลุ่มนี้ที่ปรากฎมันไม่เร้าใจให้หน่วยงานภาครัฐที่ตั้งขึ้นมา สามารถตั้งงบประมาณก้อนโตเอาไปทำงานให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง ก็เลยได้เห็นบรรยายกาศเช้าชามเย็นชามมาตลอด
               ปล่อยให้เป็นหน้าที่ขององค์กรเอกชนการกุศล และคณะบุคคลที่มีจิตอาสาทั้งหลายต่างพยายามตะเกียกตะกายด้วยการขอรับบริจาค จัดกิจกรรมหาทุนทรัพย์เพื่อนำไปช่วยสร้างโอกาสให้พวกเด็กๆ แล้วในที่สุด กลายเป็นบ้านหรือศูนย์ที่รองรับเด็กเร่ร่อน หรือ เด็กข้างถนน เนื่องจากไม่มีครอบครัวดูแล ส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ถูกทำร้าย ติดยา ถูกบังคับค้ายาเสพติด ค้าประเวณี ทำงานในสถานบริการหรืออื่นๆ จนกลายเป็นปัญหาสังคมในที่สุด นี้ยังไม่รวมข้อมูลจากองค์กรพัฒนาเอกชนระบุถึงเด็กไร้สัญชาติ อีกกว่า 300,000 คน เด็กถูกบังคับใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมายที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี อีกกว่า 10,000 คน และที่ร้ายไปกว่านั้น คือ เด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้งอีกไม่น้อยกว่า 88,730 คน 
              ซึ่ง แน่นอนว่า ในทุกกลุ่มตัวเลขย่อมกระจายอยู่ในการโอบอุ้มดูแลของหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ ที่อาสาเข้ามาดูแลด้านเด็กจะมากน้อยตามกำลังเท่าที่จะแบกรับได้ ซึ่งนอกจากรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดที่ได้มาจากการบริจาคเท่านั้น เมื่อไม่พอส่งผลให้บางแห่งต้องหยุดดำเนินงานก็มี หากเป็นเช่นนั้น ผลร้ายก็จะตกแก่เด็กเป็นซ้ำสองที่อาจหนักกว่าเดิม ที่น่าสนใจ คือ ที่ผ่านมาองค์กรเอกชนที่อาสาเข้ามาทำงาน ไม่เคยได้รับการจัดสรรค่าใช้จ่ายต่างๆ จากรัฐเลย ได้เพียงเงินสนับสนุนรายกิจกรรมจากกองทุนคุ้มครองเด็กเท่านั้น 
             ดังนั้น เสียงที่ร้องในการจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวขั้นต่ำจากรัฐ จึงควรได้รับการสนับสนุนอย่างยิ่ง
 
แหล่งข่าว : วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7792 ข่าวสดรายวัน