เครือข่าย SCPP ร่วมจัดเวทีสาธารณะ จังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง วันที่ 16 ก.ค. 2556