อย่าละเลยแรงงานเถื่อน

Primary tabs

อย่าละเลยแรงงานเถื่อน : บทบรรณาธิการประจำวันที่10ต.ค.2556

                ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ลำบาก ส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องอามิสสินจ้างและเงินค่านายหน้าที่มีมูลค่าต่อปี มหาศาล อีกทั้งไทยเป็นประเทศเติบโตทางด้านเศรษฐกิจมีความต้องการแรงงานอย่างมาก แต่แรงงานไทยส่วนใหญ่ก็ผันตัวไปเป็นลูกจ้างในโรงงาน ทำให้แรงงานในหลายธุรกิจขาดแคลน อาทิ แรงงานในภาคธุรกิจก่อสร้าง และในปัจจุบันแม้แต่แรงงานกรีดยางก็ยังต้องอาศัยแรงงานต่างด้าวมาทำแล้ว นโยบายรัฐบาลได้เปิดกว้างให้นายจ้างสามารถรับแรงงานต่างด้าวมาทำงานได้ โดยการขึ้นทะเบียนและเข้าระบบแรงงานให้ถูกต้อง แต่ก็ยังมีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอีกหลายแสนคนที่ยังทะลักเข้ามาในเมืองไทย และบางส่วนก็มาก่อเหตุคดีปล้นชิงวิ่งราวและอาชญากรรมจนถึงค้ายาเสพติด

                จากสถิติข้อมูลของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานระบุว่าปี 2555 มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานทั่วราชอาณาจักรทั้งหมด 1,972,504 คน ในจำนวนนี้เข้าเมืองผิดกฎหมาย 1,273,727 คน ซึ่งปัจจุบันจำนวนแรงงานผิดกฎหมายได้ลดน้อยลงเพราะนโยบายของรัฐบาล และจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา รัฐบาลได้ขยายเวลาให้ผ่อนผันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาได้รับหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองบุคคลจากประเทศต้น ทางเพื่อขอวีซ่าและได้รับอนุญาตให้ทำงานกับผู้จ้างเดิมเป็นเวลา 2 ปี โดยมีคำร้องเข้ามา 384,534 คำร้องหรือเกือบสี่แสนคน จึงมีแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายในประเทศประมาณ 2 ล้านคน ยังไม่นับรวมแรงงานเถื่อนอีกเท่าไหร่

                เหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงขบวนการแรงงานเถื่อนที่หากินเป็นล่ำเป็นสัน คือกรณีอุบัติเหตุที่รถกระบะดัดแปลงขนแรงงานชาวลาวกว่า 26 คนอัดแน่นมาในรถดังกล่าวไปประสบอุบัติเหตุชนต้นไม้ข้างทางถนนสายบุรี รัมย์-สตึก จ.บุรีรัมย์ มีผู้เสียชีวิตถึง 19 ศพ สภาพที่ปรากฏน่าสลดใจมาก และจากการให้การของแรงงานชาวลาวที่รอดชีวิต ให้ข้อมูลว่าก่อนจะข้ามมายังฝั่งไทยต้องเสียค่านายหน้าให้ชาวลาว 2,300 บาท จากนั้นก็จะมีนายหน้าจากฝั่งไทยไปรับ เพื่อนำไปส่งทำงานตามสถานที่ต่างๆ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องหาวิธีการแก้ไขและมีมาตรการเข้มงวดแก้ ปัญหานี้อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกลุ่มหัวขบวนและเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนพัวพันและรับส่วยจากขบวนการ เหล่านี้ แทนที่จะจับกุมปราบปรามกลับไปมีส่วนร่วมช่วยเหลือ

                แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศ แม้จะถูกกฎหมายก็ยังมีส่วนให้เกิดผลกระทบหลายด้าน เช่น ผลกระทบด้านสังคม ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด ผลกระทบด้านการสาธารณสุขเป็นภาระในการรักษาพยาบาล นำโรคติดต่อเข้ามารวมถึงปัญหาสุขอนามัยและการคุมกำเนิด นอกจากนี้ยังมีผลกระทบด้านความมั่นคง การเชื่อมโยงอาชญากรรมข้ามชาติหรือกลุ่มก่อการร้าย ซึ่งรัฐบาลและหน่วยงานเกี่ยวข้องได้พยายามแก้ไขและพัฒนา แต่ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ เมื่อรวมกับแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองยิ่งเพิ่มปัญหาเข้าไปอีก เหล่านี้รัฐบาลและหน่วยงานเกี่ยวข้องต้องตื่นตัวที่จะวางแผนจัดการรับมือ อย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงของแรงงานข้ามชาติ และจัดการอย่างไรให้เกิดระบบที่มีประสิทธิภาพดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ ประเทศ