อบรมละครชุมชน กลุ่มตะเกียงส่องแสง โดย ภาคีต่อต้านการค้าเด็กและหญิง ประเทศไทย (ภคท.) จ.เชียงใหม่ วันที่ 1 กันยายน 2555 ณ มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Primary tabs

          กลุ่มน้อง ๆ ละครตะเกียงส่องแสง เด็ก ๆ จากมูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ จ.เชียงใหม่ จำนวน 14 คน ร่วมฝึกซ้อมละคร ฝึกทักษะของร่างกาย เสียง ท่าทาง หลังจากที่ห่างเหินไปนาน หลายคนมีทักษะอยู่ก่อนหน้านี้แล้วเพราะได้เล่นละครมาหลายรอบ เด็กที่มีประสบการณ์ได้ถ่ายทอดทักษะและสอนน้อง ๆ ที่เข้ามาร่วมกลุ่มใหม่ก่อนการอบรม ได้มีการให้น้อง ๆ พูดคุยถึงความคาดหวังของตนเองกับการอบรม และการแสดงละครของกลุ่มละครตะเกียงส่องแสง มีการทำข้อตกลงร่วมกัน และการเลือกประธานกลุ่มเพื่อเป็นคนที่ประสานงานกับกลุ่มและประสานงานกับภาคีต่อต้านการค้าเด็กและหญิง ประเทศไทย โดยให้มีการลงชื่อคนที่เลือก เมื่อเลือกประธานได้แล้ว ให้ประธานเลือกรองประธานและเลขาของกลุ่ม

 
ความคาดหวังและข้อตกลงของกลุ่ม
 
1. การตั้งใจซ้อมละครอย่างจริงจัง ใจเย็น อย่าใจร้อน กล้าแสดงออก ไม่กลัว ไม่อาย พุดให้เสียงดังฟังชัดเจน และให้มีความมั่นใจ
2. ความผิดพลาดของแต่ละคนย่อมเกิดขึ้น ควรให้กำลังใจซึ่งกันและกัน และร่วมกันแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องร่วมกัน
3. ความรับผิดชอบในการแสดง เวลามีการซ้อมละครให้มาซ้อมร่วมกัน ตรงเวลา และฟังประธานที่ทุกคนเลือกเข้ามาให้ทำหน้าที่ประสานงานกับกลุ่ม
4. อยากให้ฝึกทักษะเรื่องสมาธิ สอนเทคนิคการแสดง และการวิพากษ์ วิจารณ์การแสดงละคร
5. การแลกเปลี่ยนกับกลุ่มละครอื่น ๆ ให้ทุกคนแสดงความเห็น ไม่คาดหวังกับประธานหรือเพื่อนคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม
 
ประธานกลุ่ม นางสาวปูจู มาเยอะ
รองประธาน นางสาววิมลวรรณ เลาลี
เลขานุการ นางสาวนฤมล เลาลี
 
            น้อง ๆ ทุกคนให้ความสนใจและมีความตั้งใจเพื่อฝึกฝนการแสดงละคร โดยมีนางสาวหมี่เบอ  แลเซ๊อะ กลุ่มละครชุมชนกั๊บไฟเป็นผู้ทำหน้าที่ฝึกสอนทักษะให้กับน้องๆ และมีเจ้าหน้าที่ภคท.ช่วยดูบทละคร มีการปรับเปลี่ยนบทให้เหมาะสมกับการแสดงของกลุ่ม ละครที่น้อง ๆ ได้แสดงชื่อว่า “ขอเพียงเห็นใจในความแตกต่าง” เป็นบทละครที่สะท้อนปัญหาของคนที่ไร้รัฐไร้สัญชาติกับปัญหาที่ตัวเองต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงาน การศึกษา การเดินทาง และเรื่องของสุขภาพ โดยมีทางออกของการแก้ไขปัญหาว่าต้องทำอย่างไร 
 

รูปนี้น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมกำลังแสดงความคิดเห็น 


 
             น้องกำลังออกกำลังกาย เพื่อให้ตัวเองตื่นตัวในการร่วมกิจกรรม และ สร้างความเป็นกันเอง เพื่อให้ เกิดความสนิทกันมากขึ้น
น้อง ๆ ได้ฝึกซ้อมการแสดงหลายรอบ ให้ละคร “ขอเพียงเห็นใจในความแตกต่าง”มีข้อบกพร่องน้อยที่สุด และมีการแสดงจริงหนึ่งรอบ หลังจากจบการแสดงก็มีการพูดคุย สร้างความเข้าใจและมีข้อเสนอแนะ โดยมีเจ้าหน้าที่ของกั๊บไฟคือ พี่หมี่เบอ และพี่อ๊อด อัมรินทร์  เปล่งรัศมี ผู้ประสานงานกลุ่มละครกั๊บไฟ ช่วยเพิ่มเติม และมีพี่หลวง สันติพงษ์ มูลฟอง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็กและชุมชน มาดูเรื่องเนื้อหาการแสดงให้มีความชัดเจนถูกต้อง กลุ่มละครตะเกียงส่องแสง มีแผนงานทัวร์ละครสะท้อนปัญหา “ขอเพียงเห็นใจในความแตกต่าง” ให้กับสังคมได้รับรู้ ในชุมชน โรงเรียน โบสถ์  และตามสถานที่ต่าง ๆ  การแสดงละครจะโลดแล่นต่อไป อย่างน้อยการสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนที่ไร้รัฐไร้สัญชาติให้สังคมได้รับรู้ ให้มีความเห็นใจในชะตากรรมที่พวกเขาพบเจอ และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา กลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติจะไม่โดดเดี่ยว มีคนที่มีหัวใจเดียวกันร่วมเคียงข้าง มีคนที่สร้างความหวังและพลังใจให้พวกเขาได้ก้าวเดินบนผืนแผ่นดินไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเฉกเช่นคนทั่วไป
 
 
เรื่องโดย พี่นิ่ม(พัชยานี ศรีนวล)