อ.ทองผาภูมิมอบบัตรปชช.ให้นักเรียน-นักศึกษา213คน

 

04 เมษายน 2560 เวลา 14:08 น.
 
กาญจนบุรี-นักเรียนและนักศึกษา213คนไร้สัญชาติสุดดีใจได้รับบัตรประชาชนเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์แบบ
เมื่อวันที่4เม.ย.60 ว่าที่ร้อยตรี สุจินต์ ศรีวิเชียร นายอำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เป็นสักขีพยานในพิธีปฏิญาณตนและมอบบัตรประจำตัวประชาชนแก่นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับสัญชาติไทย จำนวนทั้งสิ้น 213 คน ทั้งหมดเป็นนักเรียนและนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ ตามโครงการกำหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติ ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
นายทองดี เจริญผล นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะคุรุศาสตร์ ม.ราชภัฎจอมบึง จ.ราชบุรี หนึ่งในผู้ได้รับสัญชาติไทย เปิเผยว่า แม้จะเป็นผู้เรียนดีเกรดเฉลี่ยอยู่ที่ 3.8 แต่เมื่อมีทุนการศึกษาก็ไม่สามารถขอรับทุนได้ เพราะก่อนหน้านี้ไม่มีสัญชาติไทย ต้องใช้ทุนของครอบครัวในการเรียน และไม่สามารถกู้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรียนได้เวลาเดินทางออกนอกพื้นที่ไปเรียนต้องทำเรื่องขออนุญาตจากทางอำเภอและจังหวัด ทำให้ไม่ได้รับความสะดวก
อีกทั้งยังเป็นปมด้อยเมื่อถูกเพื่อนๆ ล้อเลียนเมื่อรู้ว่าไม่ใช่คนไทยเพราะไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน วันนี้จึงรู้สึกดีใจที่ได้เป็นคนไทยที่สมบูรณ์จะตั้งใจเล่าเรียนและจะเป็นคนดีของครอบครัว สังคม ประเทศชาติ เมื่อเรียนจบจะกลับมาเป็นครูสอนเด็กๆ ที่หมู่บ้านต่อไป
 
อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/local/central/488422

 

2017-04-05