สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิวรรคสอง

Primary tabs

ขอแสดงความยินดีกับน้องมีนา นามชื่น นักศึกษาปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิวรรคสอง ได้ถ่ายบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่13 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ความรู้สึกจากหัวใจของน้องบอกว่า "เหมือนกำแพงที่เคยขวางกั้นภาพที่ฝันทำให้โอกาสเลือนหายไปในช่วงเวลาที่ผ่านมา 6 ปี เมื่อกำแพงพังทลายลง โอกาสและภาพฝันนั้นกลับมามองเห็นอีกครั้ง ทำให้รู้สึกกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก กล้าแสดงความเห็นจากมุมมองของตนเองมากขึ้น”
 
like a wall obstructed my way. Pictures in my dreams disappeared during the last 6 six years. Now, opportunities and dreams reveal again to me. i dare to think, take actions, and express my opinions from my perspectives. 
 
 
น้องมีนา นามชื่น เคยได้บอกเล่าเรื่องราวของตนเองทั้งน้ำตา ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ซักซ้อมขั้นตอนการพิจารณาให้สัญชาติไทย ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสองและการทะเบียนราษฎร" เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย โครงการคุ้มครองสิทธิเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ SCPP2 และเครือข่ายสถานะบุคคล #scpp2
 
 
  
 
ภาพและบทความโดย  Nim Panapri