สรุปงาน ๓ ปี "คนไทยพลัดถิ่นภาคเหนือ"

สรุปงาน ๓ ปี "คนไทยพลัดถิ่นภาคเหนือ" วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดเวทีฯ ผอ.วีนัส สีสุข ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้มาพูดคุยประเด็นกฎหมายคนไทยพลัดถิ่น และการนำเสนอข้อมูลการวิจัยไทยพลัดถิ่นภาคเหนือ โดยอ.ประสิทธิ์ ลีปรีชา ศูนย์ชาติพันธุ์ศึกษาและการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอบคุณทุกท่าน ทุกองค์กรที่เข้าร่วมงาน
Friday, April 22, 2016