สมปองกับแดง เด็กไร้สัญชาติที่ได้รับคัดเลือกให้ไปแสดงผลงานที่ประเทศมาเลเชีย