สธ.เร่งเสนอครม.ให้สิทธิเด็กนักเรียน 7 หมื่นคนรักษาพยาบาลฟรี

Primary tabs

กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอครม.ขอให้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิกลุ่มนักเรียนในสถานศึกษาในการรักษาพยาบาลฟรี คาดว่ามีราว 70,000 คน

นายสุรพงษ์  กองจันทึก กรรมการกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 23 มีนาคม 2553 เรื่องการให้สิทธิ(คืนสิทธิ)ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้สิทธิ(คืนสิทธิ)ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขแก่บุคคลที่มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิบางกลุ่มจำนวนปัจจุบัน 465,992 คน

ต่อมามีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 เมษายน 2558 อนุมัติเพิ่มอีกบางกลุ่มจำนวนปัจจุบัน 160,035 คน  ทั้งหมดสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลฟรี โดยแสดงบัตรประจำตัวที่มีเลขประจำตัว 13 หลักต่อสถานพยาบาลในพื้นที่

ส่วนกลุ่มนักเรียนในสถานศึกษา จำนวน 76,540 คน คณะรัฐมนตรีวันที่ 20 เมษายน 2558 มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันความถูกต้องและรับรองการขึ้นทะเบียนก่อน แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

กลุ่มดังกล่าวเป็นเด็กนักเรียนในสถานศึกษาที่ไม่มีเลขประจำตัว 13 หลักเนื่องจากตกหล่นจากการสำรวจและจัดทำทะเบียนราษฎร ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำระบบเลขนักเรียน 13 หลักเพื่อเป็นทะเบียนรองรับตัวบุคคลและตรวจสอบตัวตนได้ 

โดยนักเรียนในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)จะกำหนดตัว G เป็นตัวแรกของเลข 

ส่วนนักเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)จะกำหนดตัว Pเป็นตัวแรกของเลข

นายสุรพงษ์กล่าวต่อว่า ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการมีนักเรียนที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ในฐานข้อมูลเป็นกลุ่ม G 66,983 คน และกลุ่ม P 568 คน

นอกจากนี้กำลังรอตัวเลขของนักเรียนในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งมีการสำรวจและจัดทำข้อมูลอย่างละเอียดแล้ว คาดว่ามีจำนวนประมาณ 1,000 คน จากนั้นจะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอคณะรัฐมนตรี  คาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีได้ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 นี้

 

แหล่งที่มา : http://thaitribune.org/contents/detail/307?content_id=15018&rand=1445387174