ว่าด้วยแรงงานต่างด้าวในไทย

Primary tabs

 

บทความ : ว่าด้วยแรงงานต่างด้าวในไทย

               แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย มีทั้งที่จดทะเบียนและมีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง หรือที่เคยจดทะเบียนแต่ปัจจุบันอยู่อย่างผิดกฎหมาย หรือที่เคยหลบหนีเข้ามาและอยู่อย่างผิดกฎหมายมาแต่ต้น ตลอดจนครอบครัวตามมาอยู่ด้วย และลูกหลานที่เกิดใหม่ในประเทศไทย ตัวเลขประมาณการของแรงงานต่างด้าวคือ 2 ล้านคน แต่ตัวเลขสูงสุดร่วม 10 ล้านคน ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจ แรงงานต่างด้าวที่กล่าวถึงกันมากคือ พม่า ลาว และกัมพูชา แต่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวพม่า
 
               ในหลายปีที่ผ่านมาแรงงานต่างด้าวชาวลาวกับกัมพูชาค่อนข้าง น้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทั้งสองประเทศมีประชากรน้อย ปัญหาขัดแย้งภายในไม่รุนแรงประชาชนจึงไม่ใคร่เดือดร้อนต้องดิ้นรนทำมาหากิน ในประเทศไทย แต่อีกสัญชาติที่เริ่มกล่าวถึงมากคือ ชาวบังกลาเทศ มีความเป็นไปได้ที่ในอนาคตจะมีแรงงานต่างด้าวชาวบังกลาเทศจำนวนมาก ทั้งนี้มีเสียงบ่นจากนักธุรกิจไทยว่าหาคนงานไม่ได้ เนื่องจากการประกาศปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาท และธุรกิจที่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานมากที่สุดคือ ก่อสร้างกับประมง บางครั้งผู้ประกอบการยอมจ่ายค่าแรงถึงวันละ 350-400 บาท อย่าว่าแต่คนงานไทยแม้แต่คนงานพม่าไม่ต้องการทำงานประเภทนี้เหตุผลคือ งานหนัก สกปรก และมีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะการเป็นลูกเรือประมงจะเสี่ยงเป็นพิเศษ นอกจากเรื่องอุบัติเหตุกับภัยธรรมชาติกลางทะเลแล้ว ยังเสี่ยงถูกโกงค่าแรงและถูกฆ่าปิดปาก
 
               ทั้งนี้ การประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาลทำให้นายหน้ากับเจ้าหน้าที่รัฐทั้งไทย และพม่าคาดหวังเรียกร้องค่าน้ำร้อนน้ำชาจากแรงงานต่างด้าว คอยดักจับ ข่มขู่ และรีดเงิน ประกอบกับกฎระเบียบและขั้นตอนต่าง ๆ มีมาก และเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน จนยากที่ทั้งเจ้าของธุรกิจและแรงงานต่างด้าวจะปฏิบัติตามได้ครบถ้วน จึงต้องตกเป็นเหยื่อของระบบหัวคิวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยเฉพาะเมื่อมีมติเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าว โดยมีข้อกำหนดเรื่องการพิสูจน์สัญชาติทำให้แรงงานต่างด้าวต้องเดินทางไปชาย แดน และข้ามพรมแดนกลับเข้าไปในประเทศของตนเพื่อขอหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ถือ สัญชาติของประเทศนั้น แล้วจึงต้องเดินทางกลับมาเพื่อมาดำเนินการต่ออีกหลายขั้นตอน โดยเกรงว่าเมื่อไปรายงานตัวฝั่งพม่าแล้วอาจถูกกักตัว หรือครอบครัวและญาติพี่น้องที่ยังอยู่ในพม่าอาจจะเดือดร้อน มีจำนวนไม่น้อยตัดสินใจอยู่อย่างผิดกฎหมายในไทย และยอมให้เจ้าหน้าที่ไทยรีดไถแทน นอกจากการพิสูจน์สัญชาติแล้ว แรงงานต่างด้าวยังต้องนำหนังสือรับรองแทนหนังสือเดินทางไปขอประทับตราวีซ่า ที่ตรวจเมือง แจ้งผลการพิสูจน์สัญชาติที่กรมการจัดหางาน ตรวจสุขภาพ แล้วจึงย้อนกลับไปที่กรมการจัดหางานอีกครั้งหนึ่งเพื่อยื่นคำขอใบอนุญาตทำ งาน ซึ่งกว่าจะครบทุกขั้นตอนต้องเสียเวลาทำมาหากิน เสียค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าอำนวยความสะดวกอื่น ๆ
 
              ถึงเวลาที่ควรจะยอม รับและทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันว่า การมีแรงงานต่างด้าวในประเทศเป็นผลประโยชน์ของไทยเอง ช่วยลดต้นทุนให้กับธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวม เลิกนึกว่าแรงงานต่างด้าวสร้างภาระและต้องผลักดันให้กลับประเทศ รัฐควรบริหารจัดการโดยจัดระเบียบอำนวยความสะดวกและช่วยดูแลไม่ให้เกิดปัญหา แทนการออกกฎระเบียบและเก็บค่าธรรมเนียมหยุมหยิมจนเป็นอุปสรรคทั้งทางตรงและ ทางอ้อม ลดขั้นตอนเพื่อประหยัดเวลาและให้ง่ายต่อการปฏิบัติ มอบหมายให้หน่วยงานเดียวทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้บริการครบวงจรใน ลักษณะที่เป็น One Stop Service เพื่อเป็นบริการให้กับประชาชน

เรียบเรียงโดย พรรณี ตั้งใจสถาปัตย์ 
ส่วนการประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 

 
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : IOC   Rewriter : สุริยน ตันตราจิณ / สนข.
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th