ลูกหลานคนต่างด้าวที่เกิดในไทยหลายหมื่นคนได้ประโยชน์จากนโยบายให้สัญชาติ

ลูกหลานของผู้อพยพหลบหนีปัญหาความขัดแย้งในประเทศเพื่อนบ้านของไทย เช่น เมียนม่าและกัมพูชา ได้ประโยชน์จากนโยบายใหม่ของรัฐบาลไทยที่เริ่มเมื่อปลายปีที่แล้ว ด้วยการให้เอกสารรับรองสัญชาติแก่ผู้ที่เกิดในเมืองไทยเหล่านี้ และเป็นโอกาสให้คนดังกล่าวสามารถเข้าเรียนและหางานทำได้

อย่างเช่นคุณ Mou Jae ชาวกระเหรี่ยงจากเมียนม่า บอกว่าเธอดีใจที่ได้รับบัตรประชาชน เพราะเรื่องนี้หมายถึงว่าเธอจะสามารถเดินทางไปไหนได้สะดวกและสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่มีข้อจำกัด

ส่วนคุณ Sher La Aer นักศึกษาชาวกระเหรี่ยงอีกคนหนึ่งก็หวังว่า เมื่อเธอได้บัตรประชาชนแล้วเธอจะศึกษาต่อด้านรัฐศาสตร์ โดยเมื่อจบการศึกษาแล้วเธอจะกลับมาทำงานในพื้นที่เพื่อช่วยให้เด็กคนอื่นๆ ในชุมชนของเธอมีโอกาสได้บัตรประชาชนเช่นกัน

ส่วนคุณสันติพงศ์ มูลฟอง แห่งหน่วยงาน Children Development Network ก็กล่าวว่า ปัญหาสำคัญของคนไร้สัญชาติคือคนเหล่านี้ไม่มีความรู้เกี่ยวกับภูมิหลังของตน เช่น เกิดที่ไหนและมีพื้นเพอย่างไร หรือไม่สามารถนำข้อมูลของตนไปยื่นขอสถานะได้

แต่เมื่อรัฐบาลไทยมีนโยบายดังกล่าว ก็ช่วยให้คนเหล่านี้สามารถยื่นขอเอกสารสัญชาติไทยได้ โดยนโยบายให้สัญชาติของรัฐบาลไทยนี้จะมีผลต่อลูกหลานราว 80,000 คนของแรงงานอพยพ และชาวต่างชาติพลัดถิ่นที่เกิดในประเทศไทย

 

แหล่งที่มาของข่าว : https://www.voathai.com/a/thailand-myanmar-migrants-ct/3950034.html

2017-07-20