มูลนิธิกระจกเงา

มูลนิธิกระจกเงา The Mirror Foundation

          " เพราะที่นี่คือบ้าน คือที่มั่นแห่งชีวิต 
          ทุกเม็ดเหงื่อและธารความ คิดที่ทุ่มเทไป    
          ด้วยมุ่งหวังที่จักชะล้างและบ่มเพาะพืชพันธุ์ อันเปี่ยมคุณค่า สู่ทุกหน่วยของสังคมที่นี่   
          ด้วยหวังว่าละอองแห่งดอกผลของความดีงามเหล่านี้จะขจรไป ไกลแสนไกล "
 
 
"สร้างคน  สร้างนวตกรรม สร้างการเปลี่ยนแปลง"
 
สร้างคน
 
          บนเส้นทางแห่งกาลเวลา 20 ปี กับการเดินทางของกลุ่มคนหนุ่มสาว ผู้เชื่อว่า....การทำงานเพื่อสังคมมิใช่ความฝัน   จาก 5 ชีวิต  เป็น 10 ชีวิต จากร้อยคน สู่พันคน และมากกว่าแสนรอยเท้าที่ร่วมกันเดิน ร่วมกันสร้างทาง และสร้างบ้าน...กระจกเงา
 
สร้างนวตกรรม
 
          มูลนิธิกระจกเงา หรือกลุ่มศิลปวัฒนธรรมกระจกเงาในอดีต  ก่อเกิดขึ้นก่อนปีพุทธศักราช 2534 ภายใต้ชื่อกลุ่มพิราบดำ  บนความรักและเชื่อในพลังแห่งการสื่อสาร  ศิลปะการละครจึงเป็นบทเริ่มต้นของการรวมตัว  เพื่อทำหน้าที่ในการสื่อสารและสะท้อนเรื่องราวต่าง ๆ ต่อสังคม   และด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในวิถีทางของการทำดี โดยมีครูบาอาจารย์และผู้ใหญ่ใจดีมากมายคอยให้การสนับสนุนและให้โอกาสกับเมล็ดกล้ากลุ่มน้อยได้เติบใหญ่เพื่อการรับใช้สังคม รูปแบบและวิธีการทำงานต่าง ๆ จึงถูกคิดค้นและพัฒนาต่ออย่างมุ่งมั่น  ด้วยวาดหวังถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคม  กระจกเงาจึงริเริ่มนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อตอบโจทย์ และสร้างบทพิสูจน์ว่าเครื่องมือตัวนี้มิได้ยืนกันอยู่คนละฟากฝั่งกับสายงานพัฒนาตามที่สายตาของหลายคนมองแต่มันกลับเป็นประตูที่เชื่อมโลกของผู้คน  คนที่มีหัวใจอาสา คนที่ต้องการแบ่งปัน คนที่ต้องการทำดี คนที่ทุกข์ยาก คนที่ด้อยโอกาส หรือแม้แต่คนที่ต้องการเรียนรู้โลกในแง่มุมต่าง ๆ  จาก The Bangkok.com เดินทางสู่ bannok.com  และก่อเกิดเป็น the mirror  ในวันนี้  
          และวันนี้  เราจะเห็นได้ว่ามีประตูของคนตัวเล็ก ๆ ในสังคมได้เกิดขึ้นมากมายบนโลกออนไลน์ และเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าการสื่อสารของภาคประชาชนเป็นส่วนสำคัญในขบวนการขับเคลื่อนทางสังคม บ้านนอกทีวี สถานีโทรทัศน์ชุมชนแห่งแรกในยุคสูญญากาศ จึงเป็นอีกหนึ่งนวตกรรมที่คนกระจกเงาพยายามสร้างคำตอบให้กับสังคม  
 
สร้างการเปลี่ยนแปลง
 
          โลกใบใหญ่หมุนเร็วขึ้นตามแรงเหวี่ยงของยุคสมัย แม้นจะสิ้นสุดยุคค้าทาสมานานแล้วแต่คนยังคงค้าคน ที่ดินกลายเป็นสมบัติผลัดกันชมของบรรดาผู้มีทุน อุบัติภัยเกิดและทวีความรุนแรงขึ้นอย่างน่าใจหาย   ผู้คนจำนวนไม่น้อยถูกหลงลืมและปล่อยปละให้กลายเป็นผู้ไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และไร้สิทธิ  คนยากจนคนชายขอบยังคงไร้การเหลียวแลและถูกปฏิบัติเฉกเช่นพลเมืองชั้นสองของแผ่นดิน  อุบัติภัยเกิดและทวีความรุนแรงขึ้นทุกแผ่นพื้น  เหล่านี้คือคือปรากฎการณ์ของยุคสมัย  และเหล่านี้คือทางที่พวกเราเลือกจะเดิน เลือกจะคิด เลือกจะฝัน และลงมือทำ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
นางสาวอรกัญญา  สุขรัตน์ (แอน)
มือถือ: 086-1816195
อีเมล์ : sukharat.r@gmail.com
โทร. 053 737425
เวลาทำการ จ-ศ 9.00 น.- 17.00 น.