ภาพกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคคลากร SCPP2 ด้านงานเขียน

รวมภาพกิจกรรม การอบรมด้านงานเขียน เมื่อวันที่ 13-15 ก.ค 2559 ณ บ้านพอดีดิน จ.เชียงราย
Tuesday, July 26, 2016