ฝึกทักษะเหยื่อค้ามนุษย์ป้องกันตกเป็นเหยื่อซ้ำ

         กรณีที่ผู้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์กลับเข้าสู่วงจรการค้ามนุษย์ซ้ำหลังได้รับการช่วยเหลือ เนื่องจากเหยื่อเหล่านี้ไม่มีทักษะในการดำเนินชีวิต ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นทั้งในสังคมไทยและในอาเซียน
ทำให้มูลนิธิพิทักษ์สตรีซึ่งมีบทบาทในการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ข้ามชาติ จัดตั้งโครงการพัฒนาศักยภาพภายใต้การดูแลของศูนย์เพื่อผู้หญิงอาเซียนเพื่อที่จะฝึกทักษะอาชีพและให้โอกาสทางการศึกษาให้กับอดีตเหยื่อค้ามนุษย์เพื่อป้องกันไม่ให้กลับเข้าสู่วงจรการค้ามนุษย์ซ้ำ ซึ่งหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการนี้ก็คืออดีตเหยื่อค้ามนุษย์ที่ติดค้างในมาเลเซียที่ทีมข่าว TNN เคยช่วยเหลือกลับประเทศได้สำเร็จ
ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาศักยภาพ ศูนย์เพื่อผู้หญิงอาเซียน มูลนิธิพิทักษ์สตรีอธิบายถึงรายละเอียดของการฝึกทักษะการใช้ชีวิต ทักษะทางสังคม รวมถึงทักษะด้านอาชีพให้กับผู้หญิงในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งที่ขาดโอกาสทางสังคมและเคยตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ที่เมื่อได้รับการช่วยเหลือแล้วมักจะกลับเข้าสู่วงจรการค้ามนุษย์อีกครั้งเนื่องจากขาดทักษะในการดำเนินชีวิต
นิตยา สมใจ อดีตเหยื่อค้ามนุษย์ที่ทีมข่าว TNN ร่วมกับหลายหน่วยงานช่วยเหลือกลับประเทศและพาเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติและได้รับการเปลี่ยนแปลงสถานะบุคคลจากบุคคลไร้สัญชาติเป็นคนไทยอย่างสมบูรณ์เมื่อปี 2559 เป็นอีกหนึ่งคนที่จัดสินใจเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพของศูนย์เพื่อผู้หญิงอาเซียน เพื่อเพิ่มทักษะด้านอาชีพด้วยการทำงานเป็นผู้ช่วยบาริสต้าในร้านกาแฟพร้อมเริ่มต้นเรียนหนังสืออีกครั้งเพื่อทำตามความฝันนั่นคือการเป็นมัคคุเทศก์
ศูนย์เพื่อผู้หญิงอาเซียน เป็นส่วนหนึ่งของของมูลนิธิพิทักษ์สตรีที่มีบทบาทในการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ข้ามชาติ โดยมีการจัดตั้งศูนย์ขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับผู้หญิงในกลุ่มอาเซียนที่ขาดโอกาสทางสังคมและตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ข้ามชาติซึ่งผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดูรายละเอียดที่เฟซบุ๊คแฟนเพจศูนย์เพื่อผู้หญิงอาเซียน
วัชราพงษ์ จิตติปานะ ถ่ายภาพ
ปรียาลักษณ์ บุญมั่น TNN ช่อง 16 รายงาน