ผู้สูงอายุไร้สัญชาติ ขอเป็นคนไทยในชีวิตนี้ | 28 ม.ค. 61 | ปรากฏการณ์ข่าวจริง