ประชุมเตรียมการ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครขุมชนคุ้มครองสิทธิเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ

ประชุมเตรียมการ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครขุมชนคุ้มครองสิทธิเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมฮอริเดย์การ์เด้น จ.เชียงใหม่
Sunday, February 21, 2016