ประชุมคณะกรรมการ SCPP 18 มิ.ย.56 สำนักงานSCPP เชียงใหม่.