นักวิชาการชี้รัฐใช้เวลานานเกินไปแก้คนไร้สัญชาติ

นักวิชาการมอง รัฐใช้เวลานานเกินไป ในการแก้ปัญหาคนไร้สัญชาติ แนะเลิกกังวลอย่าเหมารวมกลุ่มชาติพันธุ์ 19 กลุ่ม

นางสาวดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ในระหว่างการแก้ไขปัญหาเรื่องคนไร้สัญชาติ ไทยได้มีความพยายามแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการไร้สิทธิ ไร้รัฐ และไร้สัญชาติ เช่น สิทธิเข้ารักษาพยายาม สิทธิการขอที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นการพยายามร่วมของหลายฝ่าย แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวมองว่า ไทยได้ใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาเรื่องคนไร้สัญชาตินานเกินไป จึงอยากให้รัฐบาลเลิกกังวล และอย่าเหมารวมกลุ่มชาติพันธุ์ 19 กลุ่ม และชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในไทยมาเป็นเวลานานเข้ากับกลุ่มโรฮิงจา ควรยอมรับว่ากลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้กลมกลืนในอยู่ประเทศมานานแล้ว ควรเปิดโอกาสให้ได้รับสถานะให้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้แล้ว ส่วนรุ่นลูกได้เห็นพัฒนาของรัฐไทย ที่เปิดกว้างยอมรับว่าประเทศต้องพึ่งพาคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาประเทศ 
 
 
แหล่งที่มาข่าว : http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=796153
2017-07-11