"ชิวีตใหม่" ของเด็กที่เคยฝันร้าย

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV 22 กุมภาพันธ์ 2560 13:03 น. 

วันนี้ทีมข่าว NationTVจะพาไปยังศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา เพราะว่าเด็กๆกลุ่มหนึ่งกำลังจะได้รับอิสรภาพ และความผิดพลาดครั้งเก่า กำลังจะกลายเป็นเป็นฝันร้ายในอดีตเท่านั้น พวกเขามีความพร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่ มากแค่ไหน และสังคมให้โอกาสเขามาแค่ไหน
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในวัย 17 ปี เป็นที่มาที่ทำให้เด็กหนุ่มคนนี้ ต้องเข้ามาอยู่ในสถานพินิจ เป็นเวลากว่า 5 ปีแล้ว ที่เขาถูกบ่มเพาะอยู่ในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ก่อนย้ายมาบ้านอุเบกขา เหลืออีกเพียงปีเดียว เขาก็จะได้รับอิสระภาพเด็กหนุ่มที่เคยพลาดในวัย 22 ปี วันนี้เปลี่ยนไป เขามีความฝัน มีความหวังกับอนาคต ที่จะนับ 1 ใหม่อีกครั้งหลังออกจากสถานพินิจปัจจุบันครึ่งหนึ่งของเยาวชนไทย อายุไม่ถึง 25 ปี ยังว่างงาน และต้องการมีงานทำ ศ.พิเศษ วิศิษฐ์ วิศษฐ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน บอกว่าการมีงานอย่างน้อยก็ช่วยแก้ปัญหาความยากจน และช่วยให้เยาวชนเหล่านี้ไม่ต้องกลับสู่วนวังแบบเดิม และนอกจากสถานพินิจจะต้องทำหน้าที่อบรมบ่มเพาะเยาวชนที่เคยพลาด อีกสิ่งสำคัญคือการฝึกอาชีพให้กับพวกเขามีอนาคตใหม่ข้อมูลโดยสรุปจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กฯ ระบุว่า จำนวนเด็กในสถาพินิจทั่วประเทศ กว่า 3000 คน ร้อยละ 70 ออกไปมีงานทำ ร้อยละ 20 เรียนต่อ และ ร้อยละ 5 เรียนด้วยทำงานด้วยด้านนางหัสญา หาสิตะพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงค์ ที่เข้ามาสนับสนุนงบประมาณ ราว 2 ล้านบาท ให้กับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กฯ ในการฝึกอาชีพ บอกว่า อนาคตใหม่ของเยาวชนที่เคยพลาด เริ่มจากสังคมให้โอกาส  และดูเป็นเรื่องท้าทายอยู่พอสมควร แต่เชื่อว่าโอกาสที่พวกเขาได้รับคือภูมิคุ้มกันทางสังคมอย่างดี ที่จะไม่ทำให้ต้องกลับมากระทำความผิดซ้ำ และผู้ประกอบภายนอกควรรับเด็กๆ เหล่านี้เข้าทำงานเด็กในสถานพินิจ ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายอย่างหนึ่ง คือหลังจากออกจากสถานพินิจแล้ว พวกเขาจะยังไม่ถูกระบุลงในบัญชี หรือมีประวัติอาชญากร ที่เสียหาย แต่นอกจากสิทธิทางกฎหมาย คือทัศนะคติของสังคม ที่จะไม่ตีตรา และแบ่งแยกพวกเขาเป็นอื่น
 

อ่านต่อที่: http://www.nationtv.tv/main/content/social/378535775/

2017-02-24