จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "นำเสนอโครงการวิจัยปัญหาสถานะบุคคลของกลุ่มม้งจากสำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก"

 

โครงการคุ้มครองสิทธิเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ SCPP2 (มูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชนบนที่สูง, มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา, มูลนิธิกระจกเงา, ศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็กและชุมชน) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "นำเสนอโครงการวิจัยปัญหาสถานะบุคคลของกลุ่มม้งจากสำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก" เพื่อศึกษาความเป็นมา, ปัญหาด้านสถานะบุคคลและแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยคณะนักวิจัย อาจารย์ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา, สันติพงษ์ มูลฟอง, แสง แสงยาอรุณ,พัชยานี ศรีนวล ผู้เข้าร่วมจากกลุ่มม้งแม่ริม,แม่วาง จ.เชียงใหม่และกลุ่มม้งจากเชียงแสน จ.เชียงราย เจ้าหน้าที่จากปกครองจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายคนทำงานสถานะบุคคล ร่วมแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะ วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

โครงการคุ้มครองสิทธิเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ SCPP2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "นำเสนอโครงการวิจัยปัญหาสถานะบุคคลของกลุ่มม้งจากสำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก" วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Thursday, December 22, 2016