ความรู้สึกจากหัวใจหลังจากได้ "บัตรประชาชน"

 

 

 

             "เหมือนดังนกที่ถูกขังอยู่ในกรงเนิ่นนานนับ 10 ปี ชีวิตถูกพันธนาการไร้ซึ่งอิสรภาพ ไม่สามารถโบยบินไกลเท่าที่ใจต้องการ แต่ตอนนี้เหมือนนกที่หลุดจากกรงขัง มีพลังที่จะโบยบินไปไกลตามหัวใจแห่งความฝันและความหวังอย่างอิสรเสรี" 

Like a caged bird in bondage for 10 years without freedom. Couldn't fly away as it wished. Now, like a bird that can escape from a detained cage with energy to freely fly far following its heart for dreams and hopes. ความรู้สึกจากหัวใจหลังจากได้บัตรประชาชน

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายอาก่องหรือพระประณัติ ละยอย ที่ได้สัญชาติไทย ได้บัตรประชาชนเป็นคนไทยอย่่างสมบูรณ์ เด็กชายชนเผ่าดาระอั้ง จากบนดอยอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มาบวชเพื่อศึกษาธรรมและเพื่อเล่าเรียน อาศัยอยู่ในวัดดวงดี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ชีวิตที่ผ่านมาต่อสู้เพื่อให้ตัวเองมีสัญชาติไทย เข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ที่ทำงานด้านสถานะบุคคล ร่วมกิจกรรมกับเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และถ่ายทอดเรื่องราวของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ

 

 

 

 

2017-06-06