ข่าว3มิติ ประกาศ ม.44 แก้ปัญหา พ.ร.ก. แรงงานต่างด้าว (4 กรกฎาคม 2560)

ประกาศ ม.44 แก้ปัญหา พ.ร.ก. แรงงานต่างด้าว (4 กรกฎาคม 2560)