กิจกรรมอบรมฯสื่อละคร เพื่อการรณรงค์สำหรับแกนนำกลุ่มเด็กเยาวชน ประเด็นการคุ้มครองสิทธิเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ โครงการScpp II

กิจกรรมอบรมฯสื่อละคร เพื่อการรณรงค์สำหรับแกนนำกลุ่มเด็กเยาวชน ประเด็นการคุ้มครองสิทธิเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ โครงการScpp II 26-28 สิงหาคม ณ บ้านดู่รีสอร์ท เชียงรายค่ะ เด็กทั้งหมด 31 คน จาก 2 โรงเรียน ในพื้นที่โครงการ : บ้านฮ่องแฮ่ แม่สาย และ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุนหลวง สาขาไร่ส้ม อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
Friday, August 26, 2016