กิจกรรมห้องเรียนเคลื่อนที่ มูลนิธิกระจกเงา #SCPP

กิจกรรมห้องเรียนเคลื่อนที่ จัดโดย มูลนิธิกระจกเงา เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2559 ณ โรงเรียนไร่ส้ม (บ้านเด่นหลายฝาง) ต.แม่ข่าว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
Monday, May 23, 2016