กิจกรรมห้องเรียนเคลื่อนที่ ณ บ้านกะแล ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.2559 ทางมูลนิธิกระจกเงาได้นำทีมงาน เข้ามาจัดกิจกรรมห้องเรียนเคลื่อนที่ ให้ความรู้กับชาวบ้าน หมู่บ้านกะแล ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โดยมีทั้งความสนุกสนาน และเนื้อหาความรู้ให้กับชาวบ้าน ในเรื่องสิทธิและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้าน ในเรื่องการแจ้งเกิด และเรียนรู้เรื่องเอกสารต่าง ๆ รวมไปถึงเรื่องกฏหมาย มาตรา23
Saturday, March 12, 2016