กิจกรรมห้องเรียนกฎหมายเคลื่อนที่

 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมห้องเรียนกฎหมายเคลื่อนที่  ณ โรงเรียนขุนแม่สรวย ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
โดย มูลนิธิกระจกเงา สนับสนุนโดย โครงการคุ้มครองสิทธิเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ SCPP
กิจกรรมห้องเรียนกฎหมายเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนขุนแม่สรวย ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดย มูลนิธิกระจกเงา สนับสนุนโดย โครงการคุ้มครองสิทธิเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ SCPP
Sunday, November 20, 2016