กิจกรรมศึกษาดูงานจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมศึกษาดูงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้ การพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นสถานะบุคคลว่า สถานศึกษาในพื้นที่
Tuesday, November 8, 2016