กิจกรรมติดตามการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล SCPP2

โดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์กรภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

  • มูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชนบนที่สูง  
  • มูลนิธิกระจกเงา
  • มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
กิจกรรมติดตามการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล SCPP 2 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ บ้านพอดีดิน อ.เมือง จ.เชียงราย
Friday, September 8, 2017