กลุ่มละครชุมชน กั๊บไฟ ร่วมกับกลุ่มเด็กไร้รัฐไสัญชาติ จัดแสดงละครเร่ข้างถนน 4 เรื่อง สั้นๆ บริเวณ ไนท์ บาซาร์ จ.เชียงใหม่

วันเสาร์นี้ 29 ก.ค.60 กลุ่มละครชุมชน กั๊บไฟ ร่วมกับกลุ่มเด็กไร้รัฐไสัญชาติ จัดแสดงละครเร่ข้างถนน 4 เรื่อง สั้นๆ บริเวณ ไนท์ บาซาร์ จ.เชียงใหม่
Monday, July 31, 2017