บทความ

Tags:
ในช่วงเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาข่าวคราวเกี่ยวกับการอพยพทางทะเลของชาวโรฮิงยาปรากฏออกมามากมายในโลกของสื่อมัลติมีเดียได้เกิดการถกเถียงขอหลายๆฝ่ายถึงความเหมาะสมว่าควรหรือไม่ที่ประเทศไทยจะให้ที่พักพิงชั่วคราวแก่ชาวโรฮิงญาหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบโดยตรงต่อการอพยพเข้าหรือผ่านประเทศ  
Tags:
ด้วยความชราอายุมากกว่า 70 ปีแล้ว ตาวงศ์ วรรณะศรี คนไทยที่เคยมีบัตรประชาชน แต่บัตรหมดอายุไปเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ แต่เมื่อปี2555 ตาวงษ์ได้รับการช่วยเหลือจากองค์กรสิทธิชุมชนพะเยา ในการยื่นขอพิสูจน์ความเป็นคนสัญชาติไทย โดยใช้บัตรประชาชนเดิมที่มีอยู่เป็นพยานหลักฐานหลักประกอบคำร้องให้อำเภอ.......
Tags:
  อยู่เหนือสุดโน้นของแผ่นดินพม่า คือ คะฉิ่น และ 50 ปีโน้นมาจนเดี๋ยวนี้ คือพื้นที่ สู้รบ แม้หยุดไปบ้าง แต่ไม่สงบเสียทีเดียวรบไม่รู้แล้วระหว่างกองกำลังปลดปล่อยชาติพันธุ์ คะฉิ่นกับกองทัพรัฐบาลพม่าฝ่ายแรกต่อสู้เรียกร้องสิทธิการปกครองตัวเองและเคยบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแล้ว แต่ก็ปะทุมาปะทะ...
Tags:
หลากหลายชีวิตไม่มีสิทธิในการเลือกเกิด หลายคนเกิดในอเมริกาบางคนเกิดในพม่า แต่บางคนไปเกิดในแอฟริกา แต่สำหรับสังคมไทย เด็กที่เกิดในประเทศไทยสิทธิที่พึ่งได้นั้น ก็เป็นไปตามที่กฏหมายได้บัญญัติไว้ แปลกไหมที่กฏหมายบัญญัติให้เด็กที่เกิดในประเทศไทยเป็นผู้หลบหนีเข้าเมือง เพียงเพราะพ่อและแม่ไม่ใช่ คนไทย...
Tags:
ตามแนวเขตชายแดนไทยพม่าของประเทศไทย มีค่ายผู้ลี้ภัยอยู่จำนวนมาก เหตุเพราะประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างภัยยังมีการสู้รบระหว่างชนกลุ่มน้อยกันรัฐบาลพม่า แม้มีหลายกลุ่มที่ทำข้อตกลงเจรจาระหว่างรัฐบาลพม่าก็ตาม ในอดีตที่มีการสู้รบกัน กลุ่มชนชาวกระเหรี่ยงตั้งถอยล่นมาอาศัยอยู่ตามแนวชายแดน...
Tags:
oZ21bPVD1OC
ทีมงานศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็กและชุมชน จ.แม่ฮ่องสอนเตรียมขนสิ่งของต่างๆที่ได้รับบริจาค เพื่อเดินทางเข้าไปยังชุมชนบ้านอุนู จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กๆไร้สัญชาติหมู่บ้านนี้มีโรงเรียนหลังเล็กๆอยู่ภายในชุมชน ชาวบ้านมีอาชีพเกษตรกรรม ทำไร ทำสวน จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของทีมงาน พบว่าหลายครอบ...
Tags:
Tags:
Tags:
Tags:

Pages