บทความ

น้องสมปอง ละแอ และน้องแดง ลุงออ นักเรียนชั้น ป.4/2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง ม.13 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ นักเรียนไร้สัญชาติ เจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับเลือกจากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์เป็นตัวแทนไปจัดแสดงและแระกวดในงาน Asian Young Inventors Exhibition 2015 (AYIE)...
Tags:
ศูนย์การเรียนรู้ ตชด.บ้านห้วยกุ๊ก ต.ปอ  อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ตั้งอยู่ในพื้นที่ติดกับชายแดนลาว เป็นพื้นที่การทำงานของเครือข่ายสิทธิและสถานะบุคคล SCPP จ.เชียงราย และเป็นหนึ่งในศูนย์การเรียนรู้ที่ทางโครงการFreeschoolให้การสนับสนุนในการในการจัดจ้างครูพี่เลี้ยงมาช่วยดูแลเด็ก ๆ 
Tags:
เครือข่ายสถานะบุคคุลจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ เครือข่ายสถานะบุคคล 32 องค์กรและ ตัวแทนชาวบ้านเจ้าของปัญหาจากบ้านธารทอง อ.เชียงแสน และบ้านกะแล อ.พญาเม็งราย และจาก อ.เทิง จ.เชียงรายร่วมจัดเวทีสรุปถอดบทเรียน กรณีม้งถ้ำกระบอก.....ในพื้นที่บ้านธารทอง และในหลายพื้นที่ในจังหวัดตาก เพชรบูรณ์ ฯ
Tags:
เผ่าลาหู่ หรือที่คนทั่วไปรู้จักว่า มูเซอ มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในจีนและธิเบต ประมาณ พ.ศ. 2383 มีหมู่บ้านลาหู่ตั้งอยู่ในแคว้นเกงตุงของพม่า และราวพ.ศ.2423 เข้ามาอยู่แถวอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ชนเผ่าลาหู่ใน ประเทศไทย จำแนวกออกเป็น 2 กลุ่ม 5 พวก ดังนี้กลุ่มลาหู่นะหรือลาหู่ดำ แบ่งเป็น 3 พวก...
การรอคอยด้วยความหวัง แต่สิ่งที่หวังกลับเลือนราง กรณีที่น่าเศร้า ของนายบุลกิต  จะอู๋ เด็กไร้สัญชาติ บ้านเจียจันทร์ หมู่ที่ 13  ตำบลเมืองนะ  อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่   นายบุลกิต  จะอู๋ เป็นชนเผ่าลาหู่ เกิดวันที่ 19  เดือน กรกฎาคม  2537...
Tags:
   ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ลำบาก ส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องอามิสสินจ้างและเงินค่านายหน้าที่มีมูลค่าต่อปี มหาศาล อีกทั้งไทยเป็นประเทศเติบโตทางด้านเศรษฐกิจมีความต้องการแรงงานอย่างมาก แต่แรงงานไทยส่วนใหญ่ก็ผันตัวไปเป็นลูกจ้างในโรงงาน...
ภาพผู้เสียชีวิตนับสิบคนที่อัดแน่นอยู่ในรถปิกอัพ ซึ่งประสบอุบัติเหตุพุ่งชนต้นไม้ที่ จ.บุรีรัมย์ ความแรงของรถทำให้ทุกคนถูกอัดก๊อบปี้มากองรวมกันที่ด้านหน้านับเป็นภาพที่ น่าเวทนายิ่ง
สิบสี่ปีผ่าน ตำนานแห่งการต่อสู้ ของคนม้งถ้ำกระบอก หลังจากที่เดินทางออกจากถ้ำกระบอก จังหวัดสระบุรี มาตั้งรกรากที่บ้านธารทอง หมู่ 11 อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เส้นทางเดินเต็มไปด้วยขวากหนาม อุปสรรคมากมาย แต่นั่น ไม่ได้ทำให้ความมุ่งมั่นที่มีเลือนหายไปจากหัวใจ
กรณีคำร้องนายนิวัฒน์ จันทร์คำ หรือ “น้องนิก” : คนไร้รัฐไร้สัญชาติ แต่ไม่ไร้สิทธิทางการศึกษา...จากนโยบายสู่การปฏิบัติของภาครัฐ ที่บ่อยครั้งเด็กยังถูกละเลยสิทธิในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียน ราษฎร โดย นางสาวรัชนีวรรณ สุขรัตน์  เจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงา...
Tags:
"ทำไมเด็ก 7 ปี ต้องมีบัตรประชาชนด้วย" จึงเป็นคำถามที่เกิดขึ้นในใจใครหลายคน รวมทั้ง ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยนี้ จักรี ชื่นอุระ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียน กรมการปกครอง ไขข้อข้องใจในเรื่องนี้ว่า จริงๆ แล้วประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีการพูดคุยหารือกันมานานแล้ว

Pages