บทความ

ตารางนี้ อ้างอิงมาจาก กรมการปกครองซึ่งข้อมูลบุคคลที่อยากรู้ว่า ตนเองมีสถานะบุคคลเป็นอย่างไร สามารถขอสัญชาติไทยได้หรือไม่ สามารถที่จะ นำข้อมูลที่มีอยู่ของตนเอง และข้อมูลของ พ่อและแม่ มาตรวจสอบดู ซึ่งบอกได้ว่า ท่านสามารถขอสัญชาติไทยได้หรือไม่
ตัวแทนเครือข่ายนำโดยนายสันติพงษ์ มูลฟอง ประธานเครือข่ายสถานะบุคคล เข้าพบและยื่นข้อเสนอให้ตัวแทนรัฐบาลเพื่อให้มีการเร่งรัดแก้ไขปัญหากรณีต่างๆที่เกี่ยวกับสิทธิและสถานะบุคคลของกลุ่มชาติพันธุ์และชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆ ที่สำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายสมเจตน์ โรจน์พัฒนกุลรักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน...
Tags:
จากจุดเริ่มต้นปัญหาของเด็กชายแดงและเด็กชายสมปอง เด็กไร้รัฐไร้สัญชาติในโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง    ต.แม่สาว  อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่   ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักเรียนไปจัดแสดงผลงานและประกวดสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ในงาน Asian Young Inventors Exhibition 2015 (...
Tags:
เอ็นจีโอ และภาควิชาการ ผนึกกำลัง จัดเวทีเสวนา “ทบทวน 10 ปี นโยบายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย และก้าวต่อไปสู่การศึกษาเพื่อปวงชน” เปิดสถิติ เด็กไร้สัญชาติกว่าล้านคนในไทย ยังเข้าไม่ถึงระบบการศึกษา ระบุ นโยบายชัดแต่ปฏิบัติยังขัดข้อง...
Tags:
จากการเก็บข้อมูลเด็กและครอบครัวโรงเรียนบ้านเด่น (ไร่ส้ม) หมู่ที่ 8 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่   จากจำนวนทั้งหมด 51 ครอบครัว 168 คน แยกเป็นข้อมูลผู้ปกครอง  86 คน และข้อมูลเด็ก 82 คน  แบ่งแยกข้อมูลได้ 5 กลุ่มดังนี้..
Tags:
โรงเรียนไร่ส้ม หรือโรงเรียนเรียนบ้านหล่ายฝาง ห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านเด่น ตั้งอยู่ ใน ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 205 คน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชันระดับอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6...
Tags:
เมื่อความสำเร็จของ แดงและสมปองมาถึง เราควรบอกเล่าและชื่นชมน้องๆ ทั้งสอง ที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ทั้งๆน้องทั้งสองยังไม่ใช่ ไทย 100%..แต่ก็ไม่ไร้ซึ่งหนทาง ทุกปัญหามันต้องมีทางออก
Tags:
เช้าวันนี้ทีมงานสิทธิสถานะบุคคล จากมูลนิธิกระจกเงา ได้มีโอกาศลงพื้นที่เก็บข้อมูลเด็กไร้สัญชาติ ที่บ้านนานา อ.แม่สาย จ.เชียงรายโดยมีเด็กที่เข้ามาพักอาศัยที่นี้ ประมาณ 80 คน  บางส่วนทางบ้านนานา ได้ส่งไปเข้าไปเรียนหนังสือในโรงเรียนประจำ โดยมีเด็กตั้งแต่อายุ 3 ขวบ ถึง 20 ปี เข้ามาพักอาศัยที่นี่
Tags:
คำกล่าวของ“น้องเนาะดา” ดอกไม้ในสวนขวัญแห่งอำเภอแม่ระมาดนำเสนอต่อ “ท่านเทียนฉาย ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ” เพื่อส่งต่อความเห็นและข้อเสนอของร่างรัฐธรรมนูญไทยและการปฏิรูปประเทศไทยและนำการปฏิรูปประเทศเพื่อรับรอง/คุ้มครอง/พัฒนาสิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมายของเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย[1] ...
Tags:
เป็นเรื่องราวความคืบหน้าของการให้การช่วยเหลือน้องทั้งสอง คือน้องแดงและน้องสมปอง สืบเนื่องมาจาก ครูต้น ประวิทย์ ฟองมูล เป็นครูที่โรงเรียนแม่ฮ่าง อำเภอ แม่อาย ได้ส่ง message มาทาง panpage stateless4child.net ถึงปัญหาของทางทั้งสอง ที่ติดปัญหาในการเดินทางไปแข่งขันต่อที่มาเลเซีย...

Pages