ติดต่อเรา

ผู้ประสานงาน
โครงการคุ้มครองสิทธิเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ การดำเนินโครงการในระยะที่ 2

เลขที่ 9/18 หมู่บ้านโรสวิลล์ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ /โทรสาร 052-001425

 

 

 
 
 

การเงินและบัญชี

โครงการคุ้มครองสิทธิเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ การดำเนินโครงการในระยะที่ 2

มูลนิธิพัฒนาประชาชนบนพื้นที่สุง(พปส) เชียงราย

ซ วัดใหม่หน้าค่าย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000