ข่าวเด่น..ประเด็นร้อน

ก.แรงงาน เล็งปลดล็อก 10 อาชีพสงวน “ขายของหน้าร้าน ตัดผม เสริมสวย ประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย ก่ออิฐ ฉาบปูน” ไฟเขียวให้ต่างด้าวทำได้ หลังห้ามตั้งแต่ปี 22 รอถกครั้งสุดท้าย ก่อนใช้ภายใน 30 มิ.ย.

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/1260761

เด็กชายไร้สัญชาติคนแรก ได้รับสัญชาติไทยตามมติคณะรัฐมนตรี

เด็กชายเก่ง (นามสมมติ) อายุ 11 ปี เด็กชายที่เคยถูกระบุในทะเบียนว่าเป็นเด็กไร้รากเหง้า ได้รับสถานะเป็นบุคคลสัญชาติไทย มีสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของพลเมืองไทยตามกฎหมาย ได้ทำบัตรประชาชนเป็นครั้งแรก ในวันที่อังคาร 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ถือเป็นเด็กคนแรกที่ได้รับสัญชาติไทยจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ครูน้อยในไร่ส้ม และความฝันถึง “ถิ่นใหม่” ของหนุ่มไทใหญ่

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นอีกวันหนึ่งที่ชายหนุ่มเฝ้านับวันรอ หวังว่าจะเก็บเงินพอให้ข้ามเขตแดนฝั่งไทยไปยังถิ่นฐานบ้านเกิดในรัฐฉาน แต่ในปีนี้ เขาได้แต่ส่งใจระลึกถึงการเฉลิมฉลองวันชาติของชาวไทใหญ่  
โดย นวนันท์ ประทุม  http://transbordernews.in.th/home/?p=18346

 

นักกฎหมายชี้ทาง"ยิ้ม"นักปั่นอาภัพรับสัญชาติไทย

เผย "น้องยิ้ม-เงางาม" นักปั่น BMX กำพร้า พลัดจากครอบครัวตั้งแต่เด็ก จำได้เพียงชื่อแม่-พี่สาว ขณะที่นักกฎหมายชี้ช่อง พิสูจน์ความเป็นคนไทยได้ เพราะมีความเชื่อมโยง แถมยังพูดไทยปร๋อ ขอบัตรประชาชนได้ หรือตอนนี้ก็ยังสามารถติดทีมชาติไปแข่งนอกประเทศได้เป็นกรณีพิเศษ ยกตัวอย่าง "หม่อง ทองดี"                                                               

ผู้ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ผู้เฒ่าไร้สัญชาติ

หลายทศวรรษที่ผ่านมาเครื่องแต่งกายของชาวอาข่ากลายเอกลักษณ์ของคนบนดอยและคือความงามในความหลากหลายชาติพันธุ์ที่นักท่องเที่ยวชื่นชม เช่นเดียวกับวิถีวัฒนธรรมของชาวบ้านชนเผ่าต่างๆ ที่สร้างมูลค่าให้กับสังคมไทยมหาศาล แต่ภาพในโปสเตอร์อันงดงามที่โปรโมทขจรขยายไปทั่วโลกกับเรื่องจริงในชีวิตกลับแตกต่างกันยิ่ง

ปัญหาเจ้าหน้าที่อำเภอ..ปฏิเสธรับคำร้อง

 
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่มูลินิธิกระจกเงาภายใต้โครงการคุ้มครองสิทธิเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ ได้เข้ามาช่วยติดตามและหนุนเสริมผู้ทรงสิทธิ ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสองที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธรับคำร้องโดยเจ้าหน้าที่อำเภอปฏิเสธรับคำร้อง 

"548 รายปฏิญาณตนเป็นคนสัญชาติไทย"

ผลงานการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติตามนโยบายรัฐบาลไทยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอง มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 548 คน

มท.กำหนดฐานะ-เงื่อนไขคนไร้สัญชาติอยู่ไทยไม่ผิดก.ม.

นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงกำหนดฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย พ.ศ.2560 ออกตามความในมาตรา 7 ทวิ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 85 ก เมื่อวันที่ 17 ส.ค.  ที่ผ่านมา เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติและสถานะของเด็กและบุคคลผู้ไร้สัญชาติที่เกิดในราชอาณาจักรไทย

เส้นตาย ! เปิดต่ออายุ "แรงงานต่างด้าว" กลุ่มบัตรชมพู

กระทรวงแรงงานเตือน "แรงงานลาว" กลุ่มบัตรชมพูประเภท" จ่อหมดอายุ รีบต่ออายุใบทำงาน เริ่มวันที่ 28 ส.ค. – 15 มี.ค. 2561 หากไม่ดำเนินการ ต้องกลับประเทศ ก่อนกลับมาทำงานใหม่ในรูปแบบ MOU

ศูนย์ให้คำปรึกษา SCPP

นายแสง แสงยาอรุณ
มือถือ : 081-7062092
อีเมล์: saengya_aruns@hotmail.com
โทร.053 717098
เวลาทำการ จ-ศ 9.00 น.- 17.00 น.
 
นายสันติพงษ์  มูลฟอง
มือถือ  : 089-8516495
อีเมลล์ : luang-salween@hotmail.com
โทร. 053-618067
เวลาทำการ จ-ศ 9.00 น.- 17.00 น.
 
นางสาวอรกัญญา  สุขรัตน์ (แอน)
มือถือ: 086-1816195
อีเมล์ : sukharat.r@gmail.com
โทร. 053 737425
เวลาทำการ จ-ศ 9.00 น.- 17.00 น.